2020. szeptember 9-én 15.00 órakor tartott rendes nyílt ülés

2020. 09.09-én 15.00 órakor tartott rendes nyílt ülés

GKB 177/2020. (IX.9.) sz. 1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása
GKB 183/2020. (IX.9.) sz. 2./ Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban
GKB 188/2020. (IX.9.) sz. 3./ A Gazdasági Bizottság GB 144/2015. (VI.17.) számú határozatának visszavonása
GKB 191/2020. (IX.9.) sz. 4./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására
GKB 192/2020. (IX.9.) sz. 5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)
GKB 193/2020. (IX.9.) sz. 6./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendeletének módosítása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítása alapján
GKB 194/2020. (IX.9.) sz. 7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
GKB 195/2020. (IX.9.) sz. 8./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása
GKB 196/2020. (IX.9.) sz. 9./ Médiacég alapítása
GKB 199/2020. (IX.9.) sz. 10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala
GKB 200/2020. (IX.9.) sz. 11./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
GKB 211/2020. (IX.9.) sz. 12./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
GKB 214/2020. (IX.9.) sz. 13./ Bp. X., Cserkesz u. 15. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése
GKB 215/2020. (IX.9.) sz. 14./ Bp. IX., Lónyay u. 23. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú tetőtér elidegenítése
GKB 216/2020. (IX.9.) sz. 15./ A Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 6. (38013/2 hrsz.) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
GKB 218/2020. (IX.9.) sz. 16./ Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. földszint 5. (hrsz: 36814/0/A/18) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
GKB 219/2020. (IX.9.) sz. 17./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
GKB 220/2020. (IX.9.) sz. 18./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdésének c) pontja alapján
GKB 221/2020. (IX.9.) sz. 19./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Top