2020. július 29-én 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

118/2020., 118/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

GKB 152/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 118/2020., 118/2/2020. számú – „Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 153/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-151/2020. – ”Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján” című, és az Sz-173/2020. sz. – ”A Gazdasági Bizottság GB 144/2015. (VI.17.) számú határozatának visszavonása” című – előterjesztéseket leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020., 123/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 157/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2020. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)” című – előterjesztést az ülésen elhangzott módosítással együtt.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(6 igen, 2 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)

130/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 158/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2020. számú – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

(3 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

117/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 159/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 117/2020. számú – „Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztést a Ráday utca 9. sz. alatti helyiség esetében 100 ezer forint/hó + ÁFA összeggel, és 2023. szeptember 30-ig szóló időtartamra, valamint a Ráday utca 39. sz. esetében 266.976 ezer forint/hó + ÁFA összeggel, és 2023. szeptember 30-ig szóló időtartamra.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

6./ Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról

126/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója

 

GKB 160/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 126/2020. számú – „Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett

Sz-149/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 161/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Csiki Sándor és Csiki Sándorné bérlők részére a Bp. IX., Mihálkovics u. 14. II. 1. szám alatti lakás bérleti érték csere keretében történő bérbeadásához hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és intézményeiben dolgozó részére

Sz-150/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 162/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Szendrei Ilona részére 5 év határozott időre a Budapest IX. kerület Liliom u. 54. földszint 1. szám alatti 1 szobás, 32,72 m² alapterületű komfortos komfortfokozatú szolgálati lakást biztosítja azzal a feltétellel, hogy a Bp. IX. ker. Lenhossék u. 7-9. B.ép. tetőtér 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződése a Bp. IX. ker. Liliom u. 54. földszint 1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésének időpontjában megszűnik.

Amennyiben a dolgozó munkaviszonya 5 éven belül megszűnik, úgy a lakásra fennálló bérleti jogviszonya is megszűnik, és köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

9./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 21/2019. (XII.11.) számú határozatának visszavonása

Sz-152/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 163/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Szilágyi Ottóné és Szilágyi Ottó Budapest IX. ker. Vágóhíd u. 10. fszt. 4. szám alatti lakásra fennálló bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszűntetésére vonatkozó GKB 21/2019. (XII.11.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Sz-153/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 164/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Danó Istvánnal és Danó Istvánnéval a Budapest IX. kerület, Sobieski J. u. 5. fszt. 7. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 165/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Bába Viktorral a Budapest VII. kerület, Peterdy u. 13. III. em. 35. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 166/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Bódiné Csík Zsuzsannával a Budapest IX. kerület, Gyáli út 21-23/7.III. em. 29. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

GKB 167/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Papp Lászlónéval a Budapest IX. kerület, Viola u. 21. I. em. 4. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 168/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Lázár Teréziával a Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 32/A. II. em. 14. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Sz-154/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 169/2020. (VII.29.) sz. Visszavonta a GKB 264/2020 (X.7.) sz. határozat

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Kökényné Góman Teréz a Budapest IX. ker. Gát u. 20. Tetőtér 5. szám alatti, 1 szobás, 28,71 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti jogának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés mértékét 4.091.175,- forint összegben hagyja jóvá. Az így megállapított pénzbeli térítés összegéből előlegként lakbér-, és közüzemi díj tartozás kiegyenlítése céljából 77.440,- Ft a megállapodás megkötését követően kerül kifizetésre. A fennmaradó összeg kifizetésére akkor kerül sor, ha a bérlő a lakást az önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadta, és az átadás napján benyújtotta a nullás díj-igazolásokat. 

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 170/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Tengelits István és Tengelits-Magda Ildikó (sz.: Magda Ildikó) a Budapest IX. ker. Sobieski u. 7. 1. lh. I. em. 17. szám alatti, 1 szobás, 24,40 m2 alapterületű, komfort nélküli komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti jogának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés mértékét 1.159.000,- forint összegben hagyja jóvá. Az így megállapított pénzbeli térítés összege a megállapodás megkötését követően kerül kifizetésre akkor, ha a bérlők a lakást az önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadták, és az átadás napján benyújtották a nullás díj-igazolásokat.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

Top