2020. július 29-én 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés

2020. 07.29-én 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés

GKB 152/2020. (VII.29.) sz. 1./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése
GKB 157/2020. (VII.29.) sz. 3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)
GKB 158/2020. (VII.29.) sz. 4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)
GKB 159/2020. (VII.29.) sz. 5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
GKB 160/2020. (VII.29.) sz. 6./ Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról
GKB 161/2020. (VII.29.) sz. 7./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett
GKB 162/2020. (VII.29.) sz. 8./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és intézményeiben dolgozó részére
GKB 163/2020. (VII.29.) sz. 9./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 21/2019. (XII.11.) számú határozatának visszavonása
GKB 164/2020. (VII.29.) sz. 10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
GKB 169/2020. (VII.29.) sz. 11./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Top