2020. július 13-án 13.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának (vezető tisztségviselőjének) átmeneti jelleggel történő megbízása

116/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 149/2020. (VII.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 116/2020. számú – „A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának (vezető tisztségviselőjének) átmeneti jelleggel történő megbízása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 

( 6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása

115/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 150/2020. (VII.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 115/2020. számú – „A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 ( 7 igen, 3 tartózkodás )

Top