2020. január 29-én 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására 

Sz-31/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Krisztián

 

GKB 3/2020. (I.29.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-31/2020. sz. előterjesztés X. pont 6. ) pont „a jegyzőkönyvet Takács Krisztián a bizottság elnöke, Gyurákovics Andrea képviselő írja alá Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Gyurákovics Andrea helyett Mathauser Tünde bizottsági tag jogosult”.  A X. pont 2. f.) „a jegyzőkönyv tartalmazza napirendi pontonként a napirendek tárgyát, az előterjesztők és felszólalók nevét, a kérdéseket és hozzászólásokat” szövegrészt a fentiek szerint módosítja. 

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 4/2020. (I.29.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-31/2020. sz. előterjesztés VII. pont, 4. d.) pontját elhagyja, mely szerint az elnök „megtagadhatja a napirend előtti felszólalás jogát” a bizottsági tagtól.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián elnök

 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 5/2020. (I.29.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-31/2020. sz. előterjesztés VII. pont 6.) pontja az alábbira módosul. Amennyiben az ülés elnöke a tárgyalandó napirend kapcsán személyesen érintett, az ülés vezetését Jancsó Andrea képviselőnek adja át. Akadályoztatása esetén a Jegyző jelöli ki az ülés vezetésére jogosult önkormányzati képviselőt.”

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 6/2020. (I.29.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-31/2020. sz. előterjesztés X. pont 2. pontjába kerüljön bele, hogy a jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell jelentetni az önkormányzat honlapján.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián elnök

 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 7/2020. (I.29.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-31/2020. számú előterjesztés melléklet szerinti tartalommal a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ügyrendjét elfogadja a GKB 3-6/2020 sz. határozatok figyelembe vételével.

Határidő: 2020. január 27.

Felelős: Takács Krisztián bizottsági elnök

(11 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

4/2020., 4/2-4/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 8/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/2020. sz. ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)” című – előterjesztéshez beérkezett módosító javaslatot.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián bizottsági elnök 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

GKB 9/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián bizottsági elnök 

(9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)  

5/2020., 5/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 10/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 5/2020; 5/2/2020 sz. ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián bizottsági elnök 

 

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására

2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő, 

Csóti Zsombor képviselő, 

Hidasi Gyula képviselő, 

Sajó Ákos képviselő

 

GKB 11/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2020 sz. -”Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián bizottsági elnök 

 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Az Állami Számvevőszék 19146 számú a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság című jelentésében foglaltak megtárgyalása

12/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 12/2020. (I.29.) sz.

Határozat

 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 12/2020 sz. ” Az Állami Számvevőszék 19146 számú a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság című jelentésében foglaltak megtárgyalása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián bizottsági elnök 

 

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

6./A jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezet jóváhagyása

28/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

GKB 13/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 28/2020 sz. – ”A jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezet jóváhagyása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián bizottsági elnök 

 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében

33/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 14/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2020 sz.” Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztés I. határozati javaslatát azzal, hogy a családon belüli erőszak szövegrész helyett, kapcsolati erőszak szövegrész szerepeljen.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián bizottsági elnök 

 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 15/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2020 sz.” Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztés kapcsán csak az I. határozati javaslat vonatkozásában dönt.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Krisztián bizottsági elnök 

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása közérdekű  tevékenység végzése céljára

Sz-14/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

GKB 16/2020. (I.29.) sz. Visszavonta a GKB 17/2020. (I.29.) sz. határozat

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Toronyház u. 3/B. fszt. VI. sz. alatti helyiséget – együttműködési megállapodás megkötését/módosítását követően – megszerzési díj fizetése nélkül az Anyahajó Egyesület részére 3 évre szólóan bérbe adja. A helyiség bérleti díja 15.000.- Ft/hó + ÁFA, mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik. Ha a közös költség meghaladná a bérleti díjat, akkor a bérleti díj emelkedjen a közös költség az összegére.  

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                              

 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 17/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 16/2020. (I.29.) sz. határozatot visszavonja.

Határidő: 2020. január 29.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, 1 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 18/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Toronyház u. 3/B. fszt. VI. sz. alatti helyiséget – együttműködési megállapodás megkötését/módosítását követően – megszerzési díj fizetése nélkül az Anyahajó Egyesület részére 2023. január 31. napjáig szólóan bérbe adja. A helyiség bérleti díja 15.000.- Ft/hó + ÁFA, mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik. Ha a közös költség meghaladná a bérleti díjat, akkor a bérleti díj emelkedjen a közös költség az összegére. 

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                              

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 19/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Angyal u. 41. pince I. sz. alatti helyiséget – együttműködési megállapodás megkötését/módosítását követően – megszerzési díj fizetése nélkül az Együtt a Daganatos Gyerekekért Alapítvány részére 2023. január  31. napjáig szólóan bérbe adja. A helyiség bérleti díja 2.500.- forint/hó + ÁFA, mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik. 

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                              

 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 20/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Ráday u. 14. földszint I. sz. alatti helyiséget – együttműködési megállapodás megkötését/módosítását követően – megszerzési díj fizetése nélkül Kovács Ilona részére 2023. január 31. napjáig szólóan bérbe adja. A helyiség bérleti díja 30.000.-Ft/hó + ÁFA, mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik. Ha a közös költség meghaladná a bérleti díjat, akkor a bérleti díj emelkedjen a közös költség az összegére. 

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                              

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 21/2020. (I.29.) sz.

Határozat                                                             

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Haller u. 50. fszt. II. sz. alatti helyiség Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére történő bérbeadásához nem járul hozzá. 

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                              

(8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 22/2020. (I.29.) sz.

Határozat       

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Tűzoltó u. 23. szuterén V. sz. alatti helyiséget – együttműködési megállapodás megkötését/módosítását követően – megszerzési díj fizetése nélkül a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére 2021. január 31. napjáig szólóan bérbe adja. A helyiség bérleti díja 20.000.-Ft/hó + ÁFA, mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik. Ha közös költség meghaladná a bérleti díjat, akkor a bérleti díj emelkedjen a közös költség az összegére. 

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                              

 

(6 igen, 2 nem és 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)         Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 23/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Üllői út 121. pince IX. sz. alatti helyiséget – együttműködési megállapodás megkötését/módosítását követően – megszerzési díj fizetése nélkül a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére 2023. január 31. napjáig szólóan bérbe adja. A helyiség bérleti díja 12.000- Ft/hó + ÁFA, mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik. Ha a közös költség meghaladná a bérleti díjat, akkor a bérleti díj emelkedjen a közös költség az összegére. 

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                              

 

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)                                   Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott

 

10./ Bp. IX., Ferenc krt. 43. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiségek elidegenítése

              Sz-15/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 24/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt

1./ hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 445/10000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a Budapest IX., Ferenc krt. 43. sz. alatti Társasház közös tulajdonát képező,

– a II. emeleten található, az Alapító Okirat XIV. pontjában megjelölt közös WC 0,92 m2 alapterületű része és a XII. számú folyosó 1,25 m2 alapterületű része Dr. Illés Viktória tulajdonostárs részére történő elidegenítéséhez 325.000,-Ft vételáron

– a földszinten található, az Alapító Okirat XIV. pontjában megjelölt 1,36 m2 alapterületű közös WC-vel és az V. számon megjelölt légakna 3 m2 alapterületű részével a 37105/0/A/7 hrsz-ú lakás bővítésre kerüljön, és az így kialakított ingatlanon Köves Zsolt 1/1 arányú tulajdonjoga vétel jogcímén bejegyzésre kerüljön, 

– a III. emeleten található, az Alapító Okirat XIV. pontjában megjelölt közös WC 3,61 m2 alapterületű része és a XII. számú folyosó 3,86 m2 alapterületű része Drüen-Kis Viktória tulajdonostárs részére történő elidegenítéséhez 1.120.500,-Ft vételáron

2./ hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 445/10000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a közös tulajdonú területekkel bővített II. emelet 14. (hrsz: 37105/0/A/31) szám alatti ingatlan szétválasztásával 2 önálló ingatlan kialakításához, és ezekre Dr. Illés Viktória 1/1 – 1/1 arányú tulajdonjogának bejegyzéséhez az alábbiak szerint: 

– a 37105/0/A/31 hrsz-on a II. emelet 14. szám alatt kialakításra kerül egy 24,28 m2 (kerekítve: 24 m2) alapterületű, 1 szoba, fürdőszoba helyiségekből álló társasházi lakás (tulajdoni hányad 517/50.000)

– a 37105/0/A/48 hrsz-on a II. emelet 41. szám alatti kialakításra kerül egy 24,14 m2 (kerekítve: 24 m2) alapterületű, 1 szoba, fürdőszoba helyiségekből álló társasházi lakás, (tulajdoni hányad 514/50.000)

3./ felhatalmazza a polgármestert az írásbeli szavazólapok 1., 2., és 3. oldala, valamint az adás-vételi szerződés és az Alapító Okirat aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)                                         Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

Matisz Károly a bizottság tagja elhagyta az üléstermet.

 

11./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Sz-16/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 25/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Varga Andrásnéval a Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. 25. fszt. 3. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                         Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 26/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Hegedűs Imrével a Budapest IX. kerület, Drégely utca 12. II. em. 25. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő:30 nap

Felelős:Baranyi Krisztina polgármester

 

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                         Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 27/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Barna Györggyel a Budapest IX. kerület, Sobieski János utca 7. I. em. 13. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                         Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 28/2020. (I.29.) sz.

 Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Máriával a Budapest IX. kerület, Sobieski János utca 3. III. em. 34. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                         Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 29/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Attilánéval a Budapest IX. kerület, Gát utca 10. III. em. 18. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 30/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Burján Istvánnal és Burjánné Fekete Juliannával a Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. 25. I. em. 9. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottság tag nem szavazott.

 

GKB 31/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Sztojka Ilonával a Budapest IX. kerület, Telepy utca 34. 2. lh. fszt. 3. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 32/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Borda Zsolttal a Budapest IX. kerület, Tűzoltó utca 32/B. I. em. 7. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 33/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Miklósnéval és Horváth Árpáddal a Budapest IX. kerület, Tűzoltó utca 33/A. I. em. 18. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                      Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott. 

 

GKB 34/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Bakóné Budai Juliannával a Budapest IX. kerület, Lenhossék utca 5. I. em. 14. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 35/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Frohner Ferenc Gergővel a Budapest IX. kerület, Liliom utca 50. fszt. 10. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 36/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Farkas Arankával a Budapest IX. kerület, Sobieski János utca 9. II. em. 24. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 37/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy Rácz Róza Évával a Budapest IX. kerület, Gát utca 20. II. em. 6. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

12./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése

Sz-17/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

GKB 38/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Vásárhelyi Antal Bélával a Budapest IX. kerület, Berzenczey u. 11. II. em. 6. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

GKB 39/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Kokas Ferenccel és Kokas Ferencnével a Budapest IX. kerület, Ráday u. 39. I. em. 21. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

13./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján

Sz-18/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 40/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Tóth Gabriella részére a Budapest IX. kerület, Földváry u. 5. II. em. 36. szám alatti lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott

 

14./ A Gazdasági Bizottság GB 112/2019. (V.15) és GB 158/2019. (IX.04.) számú határozatainak visszavonása

Sz-19/2020; Sz-43/2020 sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-19/2020 sz. előterjesztés

 

GKB 41/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Lőrincz Ervin József Budapest IX. ker. Márton u. 8/B. fsz. 6. szám alatti lakásra fennálló bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszűntetésére vonatkozó GB 112/2019. (V.15.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                    Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

Sz-43/2020. sz. előterjesztés

 

GKB 42/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Tállai Zsuzsanna és Tállai Elemér Budapest IX. ker. Lenhossék u. 5. II. em. 23. szám alatti lakásra fennálló bérleti szerződésük közös megegyezéssel történő megszűntetésére vonatkozó GB 158/2019. (IX.4.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)                                     Jancsó Andrea bizottsági tag nem szavazott.

 

15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Sz-22/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 43/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt Sz-22/2020. sz. „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. 

Határidő: 2020. január 29.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, egyhangú)

Top