2020. január 29-én 15.00 órakor tartott rendes ülés

2020. 01.29-én 15.00 órakor tartott rendes ülés

GKB 3/2020. (I.29.)sz. 1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
GKB 8/2020. (I.29.) sz. 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
GKB 10/2020. (I.29.) sz. 3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
GKB 11/2020. (I.29.) sz. 4./ Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására
GKB 12/2020. (I.29.) sz. 5./ Az Állami Számvevőszék 19146 számú a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság című jelentésében foglaltak megtárgyalása
GKB 13/2020. (I.29.) sz. 6./A jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezet jóváhagyása
GKB 14/2020. (I.29.) sz. 8./ Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében
GKB 16/2020. (I.29.) sz. 9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása közérdekű  tevékenység végzése céljára
GKB 24/2020. (I.29.) sz. 10./ Bp. IX., Ferenc krt. 43. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiségek elidegenítése
GKB 25/2020. (I.29.) sz. 11./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
GKB 38/2020. (I.29.) sz. 12./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
GKB 40/2020. (I.29.) sz. 13./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
GKB 41/2020. (I.29.) sz. 14./ A Gazdasági Bizottság GB 112/2019. (V.15) és GB 158/2019. (IX.04.) számú határozatainak visszavonása
GKB 43/2020. (I.29.) sz. 15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Top