2022. 06.07-én 11.00 órakor tartott rendes ülés 

1./ dr. Bácskai János volt polgármester és Sebők Endre volt FESZOFE igazgató meghallgatása és az előterjesztett dokumentumok vizsgálata

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

FMVB 21/2022. (VI.7.)
Határozat
A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a következő ülésére meghívja dr. Bácskai Jánost.
Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Jancsó Andrea elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

2./ A következő ülésre meghívottak, valamint a bekérendő dokumentumok körének meghatározása

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

FMVB 22/2022. (VI.7.)
Határozat
A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy felkéri a Városüzemeltetési és Felújítási Irodát, a következő ülésre készítsen előterjesztést a munkásszálló beruházásról.
Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Jancsó Andrea elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ FIÜK tájékoztatója a Munkásszálló üzemeltetése kapcsán

Sz-203/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Czakóné Dobó Krisztina FIÜK vezetője

FMVB 23/2022. (VI.7.)
Határozat
A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-203/2022. sz. – „FIÜK tájékoztatója a Munkásszálló üzemeltetése kapcsán” című – előterjesztést.
Határidő: 2022. június 7.
Felelős: Jancsó Andrea elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

Top