2022. 05.10-én 11.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Sebők Endre, Somogyi Zsolt és Polyák Béla  meghallgatása és a következő ülésre meghívottak, valamint a bekérendő dokumentumok körének meghatározása

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

FMVB 16/2022. (V.10.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy 

1./ a következő ülésére meghívja dr. Gegesy Ferencet, Sebők Endrét és Somogyi Zsoltot.

2./ felkéri Sebők Endrét, hogy amennyiben személyesen nem tud megjelenni az ülésen, írásban válaszolja meg a számára feltett kérdéseket.

3./ a következő ülésére bekért dokumentumok a FESZOFE Kft-nél fellelhető iratok a Lenhossék u. 16. sz. alatti telekre vonatkozóan.

Határidő: 2022. május 24.

Felelős: Jancsó Andrea elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

2./ FESZOFE Nonprofit Kft. tájékoztatója a Ferencvárosi Munkásszálló szolgáltatásának munkavállalók általi igénybevételi lehetőségeiről

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

A Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top