2022. 05.03-án 11.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ dr. Gegesy Ferenc volt polgármester meghallgatása és a következő ülésre meghívottak, valamint a bekérendő dokumentumok körének meghatározása

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

FMVB 13/2022. (V.3.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a következő ülésére meghívja Sebők Endrét, Somogyi Zsoltot és Polyák Bélát.

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Jancsó Andrea elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A Budapest IX. Thaly Kálmán u. 17. szám alatti önkormányzati ingatlan értékváltozásáról szóló szakértői vélemény megtárgyalása

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

FMVB 14/2022. (V.3.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a Thaly Kálmán u. 17. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékváltozásáról szóló szakértői véleményt elfogadja.

Határidő: 2022. május 3.

Felelős: Jancsó Andrea elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Feszofe Nonprofit Kft. foglalkoztatási adatok

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

A Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top