2022. 04.12-én 11.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Szűcs Balázs, volt főépítész meghallgatása és az előterjesztett dokumentumok vizsgálata

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

A bizottság a napirendi ponttal kapcsolatosan határozatot nem hozott.

 

2./ A következő ülésre meghívottak, valamint a bekérendő dokumentumok körének meghatározása

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

FMVB 11/2022. (IV.12.)

Határozat

1./ A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projektkivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a következő ülésére meghívja dr. Gegesy Ferenc, korábbi polgármestert.

2./ A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projektkivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen szakértő felkéréséről annak kivizsgálására, hogy beruházási költségkülönbség mutatkozik-e az emeletráépítés céljából.

Határidő: a bizottság következő ülése, illetve a szakértői anyag megküldésére: 30 nap

Felelős: Jancsó Andrea elnök

 (4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Tájékoztató a Munkásszálló beruházás kapcsán felmerülő pénzügyi kiadásokról

Sz-134/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

A bizottság a napirendi ponttal kapcsolatosan határozatot nem hozott.

Top