2022. 03.22-én 11.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Romhányi Ildikó irodavezető és Gyulai Dávid csoportvezető meghallgatása és az előterjesztett dokumentumok vizsgálata 

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

FMVB 7/2022 (III.22.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy ingatlanforgalmi szakértőt kér fel annak vizsgálatára, hogy a Lenhossék u. 16. szám alatti ingatlanon megvalósuló új beruházási projekt milyen hatást gyakorolt a Ferencvárosi Varázskert Bölcsőde Thaly Kálmán 17. szám alatti ingatlan értékére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

 

Jancsó Andrea: A második határozati javaslatban az szerepel, hogy milyen dokumentumokat kérünk be a következő bizottsági ülésre. A határozati javaslat a következő legyen: A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy az április 12-i bizottsági ülésére a következő dokumentumokat kéri:

– Lenhossék utca 16. szám alatti ingatlan teljes tulajdoni lapja,

– a Lenhossék utca 16. szám elidegenítéséhez kapcsolódó képviselő-testületi döntések,

– a beépítési szintterület mutató változásait az adott időszakra,

– a FESZOFE Nonprofit Kft. adatszolgáltatása arról, hogy az elmúlt 10 évben a dolgozók száma hogyan alakult és a létszámból hányad tudták volna igénybe venni a Munkásszálló szolgáltatását,

– a Lenhossék utca 16. szám alatti telek hogyan került a FESZOFE Nonprofit Kft-hez, minden ingatlan és tulajdonváltozással kapcsolatos döntés dokumentumai.

Határidő: 2022. április 12.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:

 

FMVB 8/2022 (III.22.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy az április 12-i bizottsági ülésére a következő dokumentumokat kéri:

– Lenhossék utca 16. szám alatti ingatlan teljes tulajdoni lapja,

– a Lenhossék utca 16. szám elidegenítéséhez kapcsolódó képviselő-testületi döntések,

– a beépítési szintterület mutató változásait az adott időszakra,

– a FESZOFE Nonprofit Kft. adatszolgáltatása arról, hogy az elmúlt 10 évben a dolgozók száma hogyan alakult és a létszámból hányad tudták volna igénybe venni a Munkásszálló szolgáltatását,

– a Lenhossék utca 16. szám alatti telek hogyan került a FESZOFE Nonprofit Kft-hez, minden ingatlan és tulajdonváltozással kapcsolatos döntés dokumentumai.

Határidő: 2022. április 12.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A következő ülésre meghívottak, valamint a bekérendő dokumentumok körének meghatározása

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

FMVB 9/2022 (III.22.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a következő ülésére meghívja a Szűcs Balázs, korábbi Főépítészt.

Határidő: 2022. április 12.

Felelős: Jancsó Andrea elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

 

Jancsó Andrea: Köszönöm a részvételt, április 12-én kedden találkozunk legközelebb 11.00 órakor. Az ülést 12.05-kor bezárom.

Top