2022. 03.08-án 11.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Dr. Szabolcs Mária aljegyző és Hurták Gabriella főépítész meghallgatása és az előterjesztett dokumentumok vizsgálata 

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

A bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

2./ A következő ülésre meghívottak, valamint a bekérendő dokumentumok körének meghatározása

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

Herczeg Renáta

FMVB 5./2022 (III.8.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a következő ülésére meghívja a Pénzügyi Iroda és a Pályázati Csoport vezetőjét.

Határidő: 2022. március 22.

Felelős: Jancsó Andrea elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

Top