2022. 03.01-én 9:00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ A Bizottság ügyrendjének elfogadása

Sz-80/2022. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

FMVB 2/2022. (III.1.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság elfogadja az Sz-80/2022. sz. – „A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság ügyrendje” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 1.

Felelős: Jancsó Andrea elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A következő ülésen meghallgatandó személyek körének meghatározása, valamint a bekérendő dokumentumok köre

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

FMVB 3/2022. (III.1.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a következő ülésére 

1./ meghívja dr. Szabolcs Mária aljegyző asszonyt és Hurták Gabriella főépítészt.

2./ bekéri a Főépítészi Irodán és a Jegyzői Kabinetben fellelhető, a Ferencvárosi Munkásszálló beruházási projekt elindításával kapcsolatos dokumentumokat.

Határidő: 2022. március 8.

Felelős: Jancsó Andrea elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

Top