2021. 08.04-én 14.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A Bizottság ügyrendjének elfogadása

Sz-35/2021. előterjesztés

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

 

FIB 2/2021. (VIII.4.)

Határozat

A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-35/2021. sz. előterjesztés szerinti tartalommal ügyrendjét elfogadja az elnök által ismertetett módosításokkal együtt.

Határidő: 2021. augusztus 4. 

Felelős: Takács Krisztián elnök

(3 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Forgalomszabályozás megvitatása

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

 

FIB 3/2021. (VIII.4.)

Határozat

1./ A Forgalomszabályozó ideiglenes Bizottság felkéri az illetékes szakirodát, hogy a Bizottság következő ülésére vizsgálja meg és tegyen javaslatot

  1. a tolatás rendjének kiváltására, megszüntetésére, 
  2. a Lónyay utcából a Petőfi-híd irányába történő felkanyarodásra,
  3. a Tompa utcából a körút felé történő kihajtásra,
  4. meg a „car sharing” parkolóhelyek kialakításának lehetőségére,
  5. a „kiss and drive” parkolóhelyek kialakításának lehetőségére,
  6. a Petőfi-hídnál parkolóhelyek kialakításának lehetőségére,
  7. az önkormányzati parkoló ügyfélszolgálati parkolóvá történő átalakítására,
  8. a Lónyay utcában a Bakáts tértől a Boráros térig történő szakaszának parkolóhelyek felfestésére.

2./ A Forgalomszabályozó Ideiglenes Bizottság felkéri Polgármester Asszonyt, hogy vizsgáltassa meg annak a lehetőségét, hogy a Ráday utcát miként lehet a nem célforgalom elől lezárni.

Határidő: a Bizottság következő ülése 

Felelős: Takács Krisztián elnök

(3 igen, egyhangú)

Top