2022. 03.09-én 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

69/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 29/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 69/2022. sz. – ” A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása

70/2022. 70/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 30/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 70/2/2022. sz.. – ”Módosító javaslat” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 31/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 70/2022. és 70/2/2022. sz.. – ” A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban

26/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester.

 

ESZSICB 32/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 26/2022. sz. – ”Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására

76/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 33/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 76/2022. sz. – ”Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére

74/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 34/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 74/2022. sz. – ”Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról

85/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 35/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 85/2022. sz. – ”Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról” című – előterjesztést.”

 (1 igen, 5 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez 

83/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

 

ESZSICB 36/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 83/2022. sz. – ” Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

      (6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2022. évi költségvetési sorok felosztására

Sz-72/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 37/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

 1. 3145. „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
“3145.” számú “Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” megnevezésű költségvetési előirányzat 

2022. évi felosztása

Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
FEGYIÖK működése + IX. Pályaválasztási Börze 100 000 
IX.IFI FESZT – Ifjúsági Fesztivál 1 000 000 
DÖK pályázat 1 500 000 
Ifjúsági foglalkozások: baba mama kézműves foglalkozás 260 000 
Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal 40 000 
Tartalék 100 000
Összesen: 3 000 000 

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

      (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 38/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

 1. 3301. „Egészségügyi Prevenció” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
“3301.” számú “Egészségügyi Prevenció” megnevezésű költségvetési előirányzat
2022. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Alapellátási pályázat 2022. 5 000 000 
Szűrővizsgálatok, prevenciós előadások, rekreációs foglalkozások 11 000 000 
Összesen: 16 000 000 

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

      (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 39/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

 1.  3355. „Idősügyi koncepció” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
“3355.” számú ” Idősügyi koncepció ” megnevezésű költségvetési előirányzat 

2022. évi felosztása

Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok 1 787 000 
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok 1 715 000 
Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő   300 000 
Klubfoglalkozások   340 000 
Szellemi frissességet elősegítő programok 1 058 000
Szépkorúak köszöntése   600 000 
Eszközbeszerzés     200 000 
Összesen:   6 000 000 

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

      (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 40/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

 1. 3357. sorszámú „Ifjúsági és drogprevenciós feladatok” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
“3357” számú “ Ifjúsági és drogprevenciós feladatok ” megnevezésű költségvetési előirányzat
2022. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
KEF működése 500 000 
IX. Feri FESZT és Diákmunka börze 600 000 
Iskolai prevenciós foglalkozások 500 000 
Ifjúsági iroda /H52/ támogatása 0
Szociálpolitikai Kerekasztal konferencia 100 000 
Tartalék 200 000 
Összesen: 3 000 000 

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

      (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 41/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

 1. 3412. sorszámú „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
“3412.” számú “Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat
2022. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Lakossági sport és szabadidős rendezvények 12 300 000 
Sporteszközbeszerzés 700 000 
Nyári napközis tábori programok; Sportgála 4 000 000 
Egyedi kérelmek 3 000 000 
Összesen: 20 000 000 

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 42/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

 1. 3413. sorszámú „Diáksport” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
“3413.” számú “Diáksport” megnevezésű költségvetési előirányzat 

2022.. évi felosztása

Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Ferencvárosi köznevelési intézmények diáksport tevékenységének támogatása 2 000 000 
Összesen: 2 000 000 

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 43/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

 1. 3416. sorszámú „Sport Alap” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

“3416.” számú “Sport Alap” megnevezésű költségvetési előirányzat 

2022. évi felosztása

Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Sport Alap pályázat kiírása 20 000 000
Összesen:             20 000 000

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 44/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

 1. 3202. sorszámú „Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

“3202.” számú “Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat 

2022. évi felosztása

Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Roma kulturális események 500 000 Ft
2022. karácsonyi fenyőfa és ajándékcsomag 2 100 000 Ft
Hátrányos helyzetű csoportok reprezentáció, érzékenyítés, programok 900 000 Ft
Pályázat ferencvárosi közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésére 1 000 000 Ft
Támogat-lak program 1 500 000 Ft
Összesen:             6 000 000 Ft

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 45/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

 1. 3972. sorszámú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
“3972.” számú “Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB) 5 500 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása

(koordináló szakbizottság: ESZSICB)

4 000 000
Szociális tevékenységek támogatása

(koordináló szakbizottság: ESZSICB)

3 000 000
Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen

(koordináló szakbizottság: KOENB)

6 500 000
Kulturális tevékenység támogatása

(koordináló szakbizottság: KOENB)

6 000 000
Kreatív helyi kezdeményezések támogatása

(koordináló szakbizottság: KOENB)

2 000 000
Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila- és az Aszódi-lakótelepen

(koordináló szakbizottság: KOENB)

3 000 000
Összesen:             30 000 000 

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport és Ifjúsági Bizottság jelen határozat 1-9. pontjában meghatározott költségvetési előirányzatai tekintetében felkéri a polgármestert a szükséges megállapodások megkötésére, a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a 2022. évi civil szervezetek, hátrányos helyzetű csoportok, szociális programok és alapellátási 

pályázatok kiírására

Sz-73/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 46/2022. (III.9) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” során elkülönített 30.000.000,- forintos keretösszeg terhére 5.500.000,- forintot egyszeri pályáztatás útján oszt szét „Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása” pályázatra, egyben jóváhagyja az Sz-73/2022. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2022. március 16. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ a „Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása” pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. dr. Kelemen Miklós Sándor, Humánszolgáltatási Iroda, – civil ügyekkel foglalkozó tisztviselője 
 4. Illyés Miklós az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv támogatása” során elkülönített 30.000.000,- forintos keretösszeg terhére 4.000.000,- forintot egyszeri pályáztatás útján oszt szét „Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása”-ra, egyben jóváhagyja az Sz-73/2022. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2022. március 16. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ a „Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása” pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda, csoportvezető 
 4. Illyés Miklós az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

5./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” során elkülönített 30.000.000,- forintos keretösszeg terhére 3.000.0000,- forintot egyszeri pályáztatás útján oszt szét „Szociális tevékenységek támogatása” pályázatra, egyben jóváhagyja az Sz-73/2022. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2022. március 16. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ a „Szociális tevékenységek támogatása” pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda, csoportvezető 

4- Illyés Miklós az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7./ a hatályos költségvetési rendelet költségvetési rendelet 3301. számú „Egészségügyi prevenció” során elkülönített 16.000.000,- forintos keretösszeg terhére 3.000.000,- forintot egyszeri pályáztatás útján oszt szét a „Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatása” pályázatra, egyben jóváhagyja az Sz-73/2022. számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő megküldéséről az érintettek részére.

Határidő: 2022. március 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

8./ A közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda, – egészségüggyel foglalkozó tisztviselője 
 4. Illyés Miklós az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Javaslat a Sport Alap 2022-2025. évekre szóló pályázat kiírására

Sz-74/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 47/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy

 1. elfogadja az Sz-74/2022. számú előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt 2022-2025. évi időszakra kiírt Sport Alap pályázati felhívást, a kapcsolódó formanyomtatványt valamint a támogatási szerződés tervezetét, és felkéri polgármester asszonyt, hogy a Sport Alap pályázati felhívás helyben szokásos módon történő megjelentetéséről intézkedjen.

Határidő: 2022. március 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 1. a „Sport Alap” pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:
 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Hidasi Gábor, Humánszolgáltatási Iroda, – sport ügyekkel foglalkozó munkatársa
 4. Zombory Miklós, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

      (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet működtetésére

Sz-67/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 48/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig az A-Z Dental Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Gyuró Zoltán orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 9-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Darvas Sándor (nyilv.sz:49787) saját rendelési idejében, 

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4.

dr.Rajcsányi Barbara Andrea (nyilv.sz:54083) saját rendelési idejében, 

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4.

 1. Gyuró Fanni Alexandra (nyilv.sz.:92794) dr. Gyuró Zoltán rendelési idejében, 

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4.”

és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 49/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az ESZSICB 48/2022. (III:9.) sz. határozatát visszavonja:

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban9 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére

Sz-75/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 50/2022. (III.9.) sz.

Határozat

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a tartósan betöltetlen, a Ferencváros közigazgatási területén lévő alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettségű 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére a jelen előterjesztés melléklete szerint pályázatot hirdet meg, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat meghirdetéséről a jogszabályban előírt fórumokon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy az 1. sz. házi gyermekorvosi praxis működtetésére meghirdetett pályázat Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a Bizottság számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:
 2. Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző vagy az általa megbízott személy
 4. dr. Külkey Orsolya, ferencvárosi házi gyermekorvos, 

/dr. Király Balázs fővárosi házi gyermekorvosi kollegiális vezető ajánlására/

 1. Zombory Miklós, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő

és a javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet működtetésére

Sz-67/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 51/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig az A-Z Dental Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Gyuró Zoltán orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 9-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Darvas Sándor (nyilv.sz:49787) saját rendelési idejében, 

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4.

dr.Rajcsányi Barbara Andrea (nyilv.sz:54083) saját rendelési idejében, 

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4.

 1. Gyuró Fanni Alexandra (nyilv.sz.:92794) dr. Gyuró Zoltán rendelési idejében, 

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4.”

és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ Javaslat a 6.,7.,9.,10. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére

Sz-76/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 52/2022. (III.9.) sz.

Határozat

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 6. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Ravasz Ágnes orvossal kötött feladatellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 9-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Ventilla Márta saját rendelési idejében, 

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben 

 1. Harangozó Krisztina Erzsébet saját rendelési idejében, 

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Kiss Magdolna Krisztina dr. Ravasz Ágnes rendelési idejében,

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Ravasz Ágnes rendelési idejében

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Solt Mária dr. Ravasz Ágnes rendelési idejében, 

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben”

és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Ventilla Márta orvossal kötött feladatellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 9-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Ravasz Ágnes saját rendelési idejében, 

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben 

 1. Harangozó Krisztina Erzsébet saját rendelési idejében, 

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Kiss Magdolna Krisztina dr. Ventilla Márta rendelési idejében,

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Ventilla Márta rendelési idejében,

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Solt Mária dr. Ventilla Márta rendelési idejében, 

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben”

és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 9. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2021. július 01. napjától 2026. június 30. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Csécsei Márta Éva orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 9-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Kiss Éva saját rendelési idejében, 

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben 

 1. Külkey Orsolya dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében, 

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Kiss Magdolna Krisztina dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében,

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Matavovszky-Majoros Xénia dr.  Csécsei Márta Éva rendelési idejében,

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Solt Mária dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében, 

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben”

és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Kiss Éva orvossal kötött feladatellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 9-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Csécsei Márta Éva saját rendelési idejében, 

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben 

 1. Külkey Orsolya dr. Kiss Éva rendelési idejében, 

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Kiss Magdolna Krisztina dr. Kiss Éva rendelési idejében,

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Matavovszky-Majoros Xénia dr.  Kiss Éva rendelési idejében,

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Solt Mária dr. Kiss Éva rendelési idejében, 

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben”

és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ Javaslat a Támogat-lak program támogatására

Sz-77/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 53/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletében szereplő 3202. számú „Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” költségvetési előirányzat terhére a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt a TámogatLak program megvalósítására, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

15./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése

Sz-79/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 54/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Ernő u. 19. I. emelet 10. szám alatti lakás Wetzl Béla bérlő részére 16.320.000,- Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 55/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Haller u. 16-18. XVIII. lh. III. em. 65. szám alatti lakás Gyuga Zoltán bérlő részére 11.460.000,- Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

16./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése alapján

Sz-78/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 56/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-78/2022. számú előterjesztésben szereplő 7 darab lakás kérelmezőjénél 2-2 bizottsági tag helyszíni szemét végez.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Sz-98/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 57/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak az – Sz-98/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést Bóna Richárd vonatkozásában.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 58/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak az – Sz-98/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést Mida Dezső vonatkozásában.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 59/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak az – Sz-98/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést Márton Antónia Mária vonatkozásában.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

Top