2022. 03.09-én 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés

2022. 03.09-én 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés

ESZSICB 29/2022. (III.9.) sz. 1./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
ESZSICB 30/2022. (III.9.) sz. 2./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása
ESZSICB 32/2022. (III.9.) sz. 3./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
ESZSICB 33/2022. (III.9.) sz. 4./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására
ESZSICB 34/2022. (III.9.) sz. 5./ Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére
ESZSICB 35/2022. (III.9.) sz. 6./ Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról
ESZSICB 36/2022. (III.9.) sz. 7./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez 
ESZSICB 37/2022. (III.9.) sz. 8./ Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2022. évi költségvetési sorok felosztására
ESZSICB 47/2022. (III.9.) sz. 10./ Javaslat a Sport Alap 2022-2025. évekre szóló pályázat kiírására
ESZSICB 48/2022. (III.9.) sz. 11./ Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet működtetésére
ESZSICB 51/2022. (III.9.) sz. 12./ Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet működtetésére
ESZSICB 52/2022. (III.9.) sz. 13./ Javaslat a 6.,7.,9.,10. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére
ESZSICB 53/2022. (III.9.) sz. 14./ Javaslat a Támogat-lak program támogatására
ESZSICB 54/2022. (III.9.) sz. 15./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
ESZSICB 56/2022. (III.9.) sz. 16./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése alapján
ESZSICB 57/2022. (III.9.) sz. 17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Top