2022. 05.25-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülés

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/5-10/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 129/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 111/8/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést az ülésen elhangzott módosítással együtt.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 130/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 111/9/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést az ülésen elhangzott módosítással együtt.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 131/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 111/10/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 132/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 111/5/2022., 111/8-10/2022. sz.– ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

2./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

129/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 133/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 129/2022. sz. – ”Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztés határozati javaslatának a) és b) pontját.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 134/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 129/2022. sz. – ”Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztés határozati javaslatának c) pontját.”

 (1 nem, 8 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

133/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 135/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 133/2022. sz. – ”FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

134/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 136/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 134/2022. sz. – ”Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

135/2022., 135/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 137/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 135/2/2022. sz. – ”FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést az ülésen elhangzott módosítással együtt.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 138/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 135/2022., 135/2/2022. sz. – ”FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztéseket az ülésen elhangzott módosításokkal együtt.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról

126/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

 

ESZSICB 139/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 106/2022. sz. – ”Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat kiírása

128/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 140/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 128/2022. sz. – ”Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat kiírása” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat a 175/222. (V.12.) számú határozat módosítására a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítása érdekében

136/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 141/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 136/2022. sz. – ”Javaslat a 175/222. (V.12.) számú határozat módosítására a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítása érdekében” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a 22. sz. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-198/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 142/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 22. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2018. július 01. napjától 2023. június 30. napjáig dr. Szuhács Dóra egyéni vállalkozóval kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. június 01-től: 

„Helyettesítés rendje:

  1. Fink Katalin 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. 
  2. Szuhács Dóra rendelési idejében 
  3. június 01.-2022. július 24. között

hétfő-szerda:16.00-19.00.

 

  1. július 25-2023. július 01. között

hétfő-szerda:15.00-19.00.

kedd-csütörtök:07.30-12.30.

péntek:

páros héten: 12.00-14.00.

páratlan héten: 10.00-12.00.

  1. Keskeny Sándor 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. saját rendelési idejében és
  2. Szuhács Dóra rendelési idejében 
  3. június 01-2022. július 24. között

kedd-csütörtök:07.30-12.30.

péntek:

páros héten: 12.00-14.00.

páratlan héten: 10.00-12.00.

 

prevenciós rendelés:

hétfő-szerda:15.00-16.00.

  1. Bogdán Beatrix 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. saját rendelési idejében”

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Támogatási kérelmek

Sz-196/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

 

ESZSICB 143/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletében szereplő 3412. számú előirányzat terhére alábbi táblázat szerint:

Óvoda Támogatásra megjelölt cél Támogatási összeg
Ferencvárosi Ugrifüles óvoda Ugrifüles Sportnap 70.000 Ft
Ferencvárosi Méhecske óvoda Családi Sportnap 70.000 Ft
Ferencvárosi Liliom óvoda -„Táncolj, mozdulj Liliom”- Sportnap

és

– Óvodás tánc és sport találkozó

150.000 Ft

350.000 Ft

Ferencvárosi Napfény óvoda
  • Családi Sportnap, Ovi Sportnap

és

– Óvodás játékok a Nyúldombon

70.000 Ft

400.000 Ft

Ferencvárosi Csicsergő óvoda
  • Óvodai Sportnap

és

– Óvodás kerékpáros tudáspróba és vetélkedő

50.000 Ft

650.000 Ft

Ferencvárosi Epres óvoda Óvodai Sportnap 60.000 Ft
Ferencvárosi Csudafa óvoda Óvodai Sportnap 130.000 Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs óvoda Családi Sportnap 150.000 Ft
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda – Családi sport rendezvény 

“Kerekerdőssé avatással” egybekötve

• Családi és Sport Kerekerdei

Vigasság

és

– Egészség és Sport nap „Zöld Pont” rendezvény

450.000 Ft

400.000 Ft

Összesen: 3.000.000 Ft

támogatást nyújt, egyben  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések megkötéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 144/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletében szereplő 3412. számú előirányzat terhére az FTC Akrobatikus Torna Kft. részére 2022. június 15.-2022. augusztus 31. közötti nyári edzőtáborok megrendezéséhez 500.000,- Ft támogatást nyújt, egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések megkötéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek

Sz-197/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 145/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Trajer Zoltánné 1096 Budapest, Sobieski J. u. 9. fszt. 6.  szállítással történő szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. június 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.

Határidő: 2022. május 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 146/2022. (V.25.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Kapeller György 1096 Budapest, Sobieski J. u. 9. fszt. 6.  szállítással történő szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. június 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.

Határidő: 2022. május 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

Top