2022. 02.16-án 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

6/6-8/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

ESZSICB 17/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/8/2022. –  ”Módosító indítvány a 6/6/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(4 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 18/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/6/2022 és 6/8/2022. –  ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló) ” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. nevelési évre

27/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 19/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 27/2022. – ”Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. nevelési évre” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Alapító okiratok módosítása

49/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 20/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 49/2022. – ”Alapító okiratok módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására

51/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 21/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 51/2022. – ”Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

    (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a 19. számú háziorvosi körzet működtetésére

Sz-36/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 22/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 19. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2019. november 01. napjától 2024. október 31. napjáig a MEDICO CENTRUM Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Zsoldos Noémi Emőke orvossal kötött feladat-ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. február 17-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Kertész Beáta (nyilv.sz:79120) hétfő-szerda: 08.00-12.00. rendelési időben, heti 16 órában

rendelés helye:1091 Budapest, Üllői út 65-67.

 1. Sebessy László (nyilv.sz:45221) kedd-csütörtök-péntek: 15.00-19.00. rendelési időben, heti 24 órában, 

rendelés helye:1091 Budapest, Üllői út 65-67.

 1. Mityuk Antal (nyilv.sz.:64571) péntek: 15.00-19.00. rendelési időben, heti 8 órában

kedd-csütörtök-péntek: 11.00-15.00. és hétfő-szerda: 12.00-16.00. rendelkezésre állási időben, 

rendelés helye:1091 Budapest, Üllői út 65-67.”

és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat az 1.,2.,3.,4.,5.,9.,10.,11.,12. sz. fogorvosi körzetek rendelési időpontjainak módosítására

Sz-64/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 23/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. 3.) fa) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 13/2017. (IV.25.) sz. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott:

1./ 1. sz. fogorvosi körzet működtetésére az A-Z Dental Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Gyúró Zoltán orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től:

„ Rendelési idő:

hétfő:14.00-20.00

kedd:08.00-14.00

szerda:14.00-20.00

csütörtök:08.00-14.00

péntek: változó

ezen belül prevenciós rendelése:

szerda:18.00.-20.00.

csütörtök:12.00.-14.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ 2. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Dentisclapium Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Darvas Sándor orvossal, 2021. július 01-től 2026. június 30-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 3. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től:

„ Rendelési idő:

hétfő: 14.00-20.00.

kedd: 8.00-14.00

szerda: 14.00-20.00

csütörtök: 8.00-14.00

péntek: változó

ezen belül prevenciós rendelése:

hétfő:18.00.-20.00.

kedd:08.00.-10.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ 3. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Ferenc D. Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Nyáry Zsolt András orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től:

„ Rendelési idő:

hétfő: 08:00-13.30

kedd: 14:00-19.30

szerda:08:00-13:30

csütörtök:14:00-19.30

péntek: változó

ezen belül prevenciós rendelése:

kedd:14.00-16.00.

szerda:08.00-10.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ 4. sz. fogorvosi körzet működtetésére a KIL Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Rajcsányi Barbara Andrea orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től:

„ Rendelési idő:

hétfő:14.00.-19.30.

kedd:8.00.-13.30.

szerda: 14.00.-19.30.

csütörtök:08.00.-13.30.

péntek: változó

ezen belül prevenciós rendelése:

hétfő:14.00-16.00

szerda:14.00-16.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ 5. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Bolvárydent Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Kelemen Péter Zoltán orvossal, 2021. július 01-től 2026. június 30-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 3. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től:

„ Rendelési idő:

hétfő: 08.00-14.00

kedd: 14.00-20.00

szerda: 08.00-14.00

csütörtök: 14.00-20.00

péntek: változó 

ezen belül prevenciós rendelése:

hétfő:13.00-14.00.

kedd:14.00.-16.00.

kedd:18.00.-20.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ 9. sz. fogorvosi körzet működtetésére az Altair’99 Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Lukács Zsófia Tekla orvossal, 2021. augusztus 01-től 2026. július 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 3. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től:

„ Rendelési idő:

hétfő: 08.00 – 14.00.

kedd: 14.00 – 20.00.

szerda:08.00 – 14.00.

csütörtök:14.00– 20.00.

péntek:

páros héten: 14.00.-20.00.

páratlan héten: 08.00.-14.00.

ezen belül prevenciós rendelése:

hétfő:11.00.-13.00.

szerda:08.00.-11.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7./ 10. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Kertes-Dent Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Cseh Judit orvossal, 2018. augusztus 01-től 2023. július 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től:

„ Rendelési idő:

hétfő: 14.00 – 20.00.

kedd: 08.00 – 14.00.

szerda:14.00 – 20.00.

csütörtök: 08.00. – 14.00.

péntek:

páros héten: 14.00.-20.00.

páratlan héten: 08.00.-14.00.

ezen belül prevenciós rendelése:

kedd:08.00.-11.00.

szerda: 18.00.-20.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

8./ 11. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Dokt-Orál Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Borics Éva orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től:

„ Rendelési idő:

hétfő:08.00.-14.00.

kedd:13.00.-19.00.

szerda:08.00.-14.00.

csütörtök:13.00.-19.00.

péntek:08.00.-14.00.

ezen belül prevenciós rendelése:

hétfő:12.00.-14.00.

péntek:11.00.-14.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

9./ 12. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Fog-Mű Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Horváth Ildikó orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től:

„ Rendelési idő:

hétfő: 14.00-20.00

kedd:  8.00-14.00

szerda: 14.00-20.00

csütörtök: 08.00-14.00

péntek:  változó

ezen belül prevenciós rendelése:

hétfő:14.00.-16.00.

csütörtök:09.00.-11.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a 2.,4.,5. házi gyermekorvosi körzetek működtetésére

Sz-65/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 24/2022. (II.16.) sz.

Határozat

1./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 2. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2020. november 01. napjától 2025. október 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Sztranyák Anikó Tamara orvossal kötött feladat-ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. február 17-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Jakab Zsuzsanna saját rendelési idejében, 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Solt Mária dr. Sztranyák Anikó Tamara rendelési idejében,

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Kiss Magdolna Krisztina dr. Sztranyák Anikó Tamara rendelési idejében

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Sztranyák Anikó Tamara rendelési idejében

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben”

és felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 4. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Külkey Orsolya orvossal kötött feladat-ellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. február 17-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Sztranyák Anikó Tamara saját rendelési idejében, 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben 

 1. Csécsei Márta Éva dr. Külkey Orsolya rendelési idejében, 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Kiss Magdolna Krisztina dr. Külkey Orsolya rendelési idejében

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben,

 1. Solt Mária dr. Külkey Orsolya rendelési idejében

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Külkey Orsolya rendelési idejében,

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben”

és felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 5. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Jakab Zsuzsanna orvossal kötött feladat-ellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. február 17-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Sztranyák Anikó Tamara saját rendelési idejében, 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben 

 1. Solt Mária dr. Jakab Zsuzsanna rendelési  idejében, 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Kiss Magdolna Krisztina dr. Jakab Zsuzsanna rendelési idejében,

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben

 1. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Jakab Zsuzsanna rendelési idejében, 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben”

és felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat a 15. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-9/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 25/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. számú mellékletének II. fejezet 3.) fa.,valamint fb. pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 15. számú háziorvosi körzet – 1097 Budapest, Drégely u. 19. szám alatti orvosi rendelő helyiségben történő – működtetésére 2022. augusztus 01-től 2027. július 31. napjáig, az Sz-9/2022. sz. előterjesztés 1. melléklete szerint feladatellátási szerződést köt a QUALITAS NOVUM KFT. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős dr. Jelinek Benjamin Gábor orvossal (alapnyilvántartási szám: 69309), és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a 23. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-63/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 26/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. számú mellékletének II. fejezet 3.) fa., valamint fb. pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 23. számú háziorvosi körzet 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. szám alatti orvosi rendelő helyiségben történő működtetésére, 2022. június 01-től 2027. május 31. napjáig, az Sz-63/2022. sz. előterjesztés melléklete szerint feladat-ellátási szerződést köt a Börzsöny Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős dr. Bitó Krisztina orvossal (alapnyilvántartási szám: 59490), és felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Sz-39/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 27/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak, az – Sz-39/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést Lakatos Istvánné vonatkozásában.”

Határidő: 30 nap

(2 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Top