2022. 01.06-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a 3. sz. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-1/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 2/2022. (I.6.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. számú mellékletének II. fejezet 3.) fa.,valamint fb. pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 3. számú háziorvosi körzet 1093 Budapest, Közraktár u. 24. szám alatti orvosi rendelő helyiségben történő működtetésére, jelen előterjesztés 1. melléklete szerint feladatellátási szerződést köt dr. Soós Blanka Krisztina egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóval és egyben ellátásért személyesen felelős pathológia és anaesthesiológiai-intenzív szakorvossal (alapnyilvántartási szám: 46127), és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                     (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

Top