2021. 12.08-án 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 127/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 109/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(6 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány kérelme támogatási szerződésének módosítására

107/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 128/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 107/2021. sz.. – ”Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány kérelme támogatási szerződésének módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

    (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

3/ A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére

106/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 129/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2021. sz. – ”A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

    (8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye

104/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 130/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 104/2021. sz. – ”A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(7 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve

91/2021., 91/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 131/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 91/2021., 91/2/2021. sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a munkatervben május hónapban szerepeljen a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-192/2021. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 132/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.)fa.) és fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 27. sz. betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 2021. december 11. napjától 2022. november 30. napjáig a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal feladatátadási megállapodást köt, az előterjesztés melléklete szerint, és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a 8. fogorvosi körzet működtetésére

Sz-171/2021. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 133/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2019. március 01. napjától 2024. február 28. napjáig a Kertes-Dent Kft-vel, és az ellátást személyesen nyújtó dr. Horváth Dominik orvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. mellékletét az alábbiak szerint módosítja 2022. január 01-től, dr. Horváth Dominik távozása okán a tárgyi betöltetlen körzetben, az ellátás biztosítása érdekében, és felkéri a polgármestert a módosító szerződés aláírására.

 

„4. sz. melléklet

Egészségügyi szolgáltató: KERTES-DENT Kft.

Orvos: dr. Cseh Judit 

Rendelés helye: 1095 Budapest, Mester u. 45. 332. sz. rendelő

Rendelés ideje:

hétfő-szerda: 14.00.-20.00.

kedd-csütörtök: 08.00.-14.00.

 

péntek:

páros héten: 08.00.-14.00.

páratlan héten:14.00.-20.00.”

Határidő: döntést követő 30 nap.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2019. március 01. napjától 2024. február 28. napjáig a Kertes-Dent Kft-vel, és az ellátást személyesen nyújtó dr. Horváth Dominik orvossal kötött feladat ellátási szerződést, 6 hónapos rendes felmondás útján történő megszűnését tudomásul veszi 2022. január 01-től kezdődő hatállyal, és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

    (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat a 11. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-172/2021. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 134/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 11. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Hygea Háziorvosi Kft. és az ellátásért felelős dr. Zegnál Mária orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontok és helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. január 01-től: 

„Rendelési idő: 

hétfő: 15.30.-19.30.

kedd: 10.00.-12.30.

szerda: 15.30.-19.30.

csütörtök: 10.00.-12.00.

péntek:

páros: 15.00.-18.00.

páratlan: 08.00.-12.00.

Prevenciós rendelés

kedd: 08.00.-10.00.

csütörtök: 08.00.-10.00.

Helyettesítés rendje:

 1. Morsányi Klára 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
 2. Somlai András 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
 3. Nagy Péter Gyula 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében”

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a 14. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-173/2021. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 135/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 14. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Hygea Háziorvosi Kft. és az ellátásért felelős dr. Morsányi Klára orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontok és helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. január 01-től: 

„Rendelési idő: 

hétfő: 15.30.-19.30.

kedd: 10.00.-12.30.

szerda: 15.30.-19.30.

csütörtök: 10.00.-12.00.

péntek:

páros: 15.00.-18.00.

páratlan: 08.00.-12.00.

Prevenciós rendelés

kedd: 08.00.-10.00.

csütörtök: 08.00.-10.00.

Helyettesítés rendje:

 1. Zegnál Mária 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
 2. Somlai András 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
 3. Nagy Péter Gyula 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében”

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-174/2021. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 136/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 19. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2019. november 01. napjától 2024. október 31. napjáig a MEDICO CENTRUM Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Zsoldos Noémi Emőke orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2021. december 9-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Kertész Beáta (nyilv.sz:79120) hétfő-szerda: 08.00.-12.00. rendelési időben, 

12.00.-16.00. rendelkezésre állási időben, 

rendelés helye:1091 Budapest, Üllői út 65-67.

dr.Sebessy László (nyilv.sz:45221) kedd-csütörtök-péntek:15.00.-19.00. rendelési időben, 

11.00.-15.00. rendelkezésre állási időben, 

rendelés helye:1091 Budapest, Üllői út 65-67.”

és felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Javaslat civil szervezetek pályázati beszámolóinak elfogadására 

Sz-175/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 137/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja az ESZSICB. 89/2020. (VII.29.) számú határozata 1. pontja alapján támogatásban részesített civil szervezetek beszámolóit.

 

Civil szervezetek 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)

1. Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. 300.000,- Ft
2. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesület  200.000,- Ft

 

Határidő: 2021. december 8.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

 1. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a fenti pontban szereplő szervezeteket a beszámoló

elfogadásáról.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület kérelme támogatási szerződésének módosítására

Sz-177/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 138/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a 2020. évi civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület pályázatában szereplő szakmai képzés céljából kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2021. november 30. napjára, az elszámolási határidő 2021. december 31. napjára történő módosításához és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

13./Javaslat iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása érdekében eszközbeszerzési pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására

Sz-176/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 139/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

 1. az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az „Iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása” 2021. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3145. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 1.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.
Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás
1. Szia-Helló 67 Egyesület József Attila Napok 2022. nyomdaköltség, fotókarton 130.000,- Ft
Összesen: 130.000,- Ft

Határidő: 2021. december 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a nyertes pályázóval kötendő megállapodás aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3.) támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az „Iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása” 2021. évi támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok pályázatát, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3145. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 1.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi javasolt pályázati támogatás
1. A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány Gólyatábor, testvériskolai események 0,- Ft
2. Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért sporteszközök, szabadtéri játékok 100 000,- Ft
3. Bakáts Alapítvány projektor, projektor vászon, tripod,társasjátékcsomag, regénycsomag 220.000,- Ft
4. Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány elektronikai, sport eszközök, könyvek, társasjátékok, programok 100.000,- Ft
5. Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány “Kőrösi 60 Közösségi Tér” sörpad,asztal,hangfal,kanapé,  könyvesszekrény, 200.000,- Ft
6. Leövey Gimnáziumért Alapítvány “LKG ÖKO Farsangi party” szelektív hulladékgyűjtő edények, babzsákfotel,hangszóró,társsjátékok,LED dekor izzók  100.000,- Ft
7. Vidámság Háza Alapítvány tárgynyeremények, könyvtár fejlesztése, játékok, sporteszközök 150.000,- Ft
Összesen:     870.000,- Ft

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

113/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 140/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 113/2021. sz.. –  ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

  (5 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

Top