2021. 10.13-án 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása

51/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 72/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 51/2021. sz.. – ” Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása” című – előterjesztést.”

(1 igen, 3 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az általam megfogalmazott módosító határozati javaslatokról egyben: felkérjük az illetékes szakirodákat, hogy vizsgálják meg az ingatlan, illetve a helyiség leválasztásának a lehetőségét és hozzák vissza a bizottság elé az év végéig. A másik, hogy felkérjük a szakirodát, hogy rendszeresen tájékoztassa az egyesületet a pályázati lehetőségekről, illetve felkérjük az egyesületet, hogy a képzéseit hirdesse meg a kerületi médiában és a kerületi iskolákban.

 

ESZSICB 73/2021. (X.13.) sz.

Határozat

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság felkéri az illetékes szakirodákat, hogy vizsgálja meg egy új ingatlan, vagy a helyiség leválasztásának a lehetőségét, és egyeztesse ezt az egyesülettel, majd terjessze a Bizottság elé.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság felkéri a szakirodát, hogy rendszeresen tájékoztassa az egyesületet a különböző pályázati lehetőségekről.

Határidő: október 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság felkéri az Ejtőernyős Klub Sportegyesületet, hogy a képzéseit hirdesse meg a kerületi médiában, illetve a kerületi iskolákba is juttassák el ezeket a képzési felhívásokat.

Határidő: október 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

Torzsa Sándor: Köszönöm szépen az egyesület vezetőjének, hogy eljött közénk. Amikor megvan ez a konszenzusos javaslat, akkor szeretnénk nagyon nagy tisztelettel megkérni, hogy jöjjön el a bizottsági ülésünkre, és akkor úgy döntsünk, hogy Ön jelen van.

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)

53/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 74/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című előterjesztést azzal a módosítással, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ban szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanap szerepeljen a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen,1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 75/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című előterjesztést azzal a módosítással, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ban szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanap szerepeljen a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

     (6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

54/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

ESZSICB 76/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2021. – ” Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

    (4 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására

Sz-94/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 77/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az FTC Női Torna Kft. számára nyújtott 2 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

    (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat „Szabadidősport” 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására

Sz-95/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 78/2021. (X.13.) sz.

Határozat

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Ferencvárosi Természetbarát Egyesület számára nyújtott 950.000,- Ft összegű, 2020. évi „Szabadidősport” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület számára nyújtott 100.000,- Ft összegű, 2020. évi „Szabadidősport” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat civil szervezetek pályázati beszámolóinak elfogadására

Sz-86/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 79/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja az ESZSICB 89/2020. (VII.29.) számú határozata 1. pontja alapján támogatásban részesített civil szervezetek beszámolóit.

Civil szervezetek 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)

 

1. Nagycsaládosok Országos Egyesülete  300.000,- Ft
2. Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 450.000,- Ft
3. Anyahajó Egyesület 400.000,- Ft

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására

Sz-85/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 80/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-85/2021. számú előterjesztésben foglalt feladatok ellátása érdekében a Bursa Hungarica munkacsoport létszámát 5 főben állapítja meg. A munkacsoport tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 

Döme Zsuzsanna

Zombory Miklós

Kelemen László

Péter Lajos

Szilágyi Imre

 

A munkacsoport tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ SIKETEK SC támogatási kérelme

Sz-103/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 81/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” költségvetési sorának terhére 550.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-103/2021. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott Siketek Sport Klubja részére a curling szakosztály 2021. évi Európa bajnokság és a 2022. évi Világbajnokság felkészülési és részvételi költségeinek támogatására, 2021. október 01. és 2022. május 31. között, és felkéri polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: döntés követő 30. nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Ferencvárosi Óvodai Munkaközösség kérelme sport programok támogatására 

Sz-75/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 82/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendeletében szereplő 3412. számú előirányzat felhasználására hozott 289/2021. (V.12.) sz. önkormányzati határozattal módosított, 232/2021. (IV.16.) sz. önkormányzati határozat 5. pontjában szereplő „Nyári napközis tábori programok; Óvodai sportrendezvények; Sportágválasztó” keret terhére a kerületi óvodai sportrendezvények megrendezése érdekében az alábbi táblázat szerint:

Óvoda Támogatásra megjelölt cél Támogatási összeg
Ferencvárosi Ugrifüles óvoda Ugrifüles Sportnap és sporteszközök beszerzése 90.600 Ft
Ferencvárosi Méhecske óvoda 2021. okt. 01-i Családi Sportnap költségeinek utólagos finanszírozása, és sporteszközök beszerzése 110.600 Ft
Ferencvárosi Liliom óvoda Kerületi óvodás sport-és tánctalálkozó, Családi délelőtt és sporteszközök beszerzése 560.900 Ft
Ferencvárosi Napfény óvoda Óvodás játékok a Nyúldombon, Családi Sportnap és Ovi sportnap és sporteszközök beszerzése 530.600 Ft
Ferencvárosi Csicsergő óvoda Kerületi óvodás kerékpáros tudáspróba, családi kerékpáros tudáspróba és sporteszközök beszerzése 771.200 Ft
Ferencvárosi Epres óvoda Mikulás-kupa és sporteszközök beszerzése 90.600 Ft
Ferencvárosi Csudafa óvoda Sportnap és sporteszközök beszerzése 201.200 Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs óvoda Családi Sportnap és sporteszközök beszerzése 211.200 Ft
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Kerekerdei sport-családi rendezvény és sporteszközök beszerzése 483.100 Ft
összesen 3.050.000 Ft

támogatást nyújt, egyben  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések megkötéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

Jancsó Andrea, a Bizottság tagja visszajött az ülésterembe.

 

10./ Javaslat az ESZSICB 64/2021. (IX.30.) számú valamint a KOEN 55/2021. (IX.30.) számú határozatának módosítására

Sz-109/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 83/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 64/2021. (IX.30). számú határozat 1. pontjával elfogadott pályázati felhívásban a pályázat benyújtási határidejét 2021. november 2. napjáig meghosszabbítja, valamint felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2021. október 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

Top