2021. 10.13-án 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása

51/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 72/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 51/2021. sz.. – ” Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása” című – előterjesztést.”

(1 igen, 3 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az általam megfogalmazott módosító határozati javaslatokról egyben: felkérjük az illetékes szakirodákat, hogy vizsgálják meg az ingatlan, illetve a helyiség leválasztásának a lehetőségét és hozzák vissza a bizottság elé az év végéig. A másik, hogy felkérjük a szakirodát, hogy rendszeresen tájékoztassa az egyesületet a pályázati lehetőségekről, illetve felkérjük az egyesületet, hogy a képzéseit hirdesse meg a kerületi médiában és a kerületi iskolákban.

 

ESZSICB 73/2021. (X.13.) sz.

Határozat

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság felkéri az illetékes szakirodákat, hogy vizsgálja meg egy új ingatlan, vagy a helyiség leválasztásának a lehetőségét, és egyeztesse ezt az egyesülettel, majd terjessze a Bizottság elé.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság felkéri a szakirodát, hogy rendszeresen tájékoztassa az egyesületet a különböző pályázati lehetőségekről.

Határidő: október 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság felkéri az Ejtőernyős Klub Sportegyesületet, hogy a képzéseit hirdesse meg a kerületi médiában, illetve a kerületi iskolákba is juttassák el ezeket a képzési felhívásokat.

Határidő: október 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

Torzsa Sándor: Köszönöm szépen az egyesület vezetőjének, hogy eljött közénk. Amikor megvan ez a konszenzusos javaslat, akkor szeretnénk nagyon nagy tisztelettel megkérni, hogy jöjjön el a bizottsági ülésünkre, és akkor úgy döntsünk, hogy Ön jelen van.

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)

53/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 74/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című előterjesztést azzal a módosítással, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ban szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanap szerepeljen a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen,1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 75/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című előterjesztést azzal a módosítással, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ban szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanap szerepeljen a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

     (6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

54/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

ESZSICB 76/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2021. – ” Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

    (4 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására

Sz-94/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 77/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az FTC Női Torna Kft. számára nyújtott 2 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

    (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat „Szabadidősport” 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására

Sz-95/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 78/2021. (X.13.) sz.

Határozat

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Ferencvárosi Természetbarát Egyesület számára nyújtott 950.000,- Ft összegű, 2020. évi „Szabadidősport” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület számára nyújtott 100.000,- Ft összegű, 2020. évi „Szabadidősport” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat civil szervezetek pályázati beszámolóinak elfogadására

Sz-86/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 79/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja az ESZSICB 89/2020. (VII.29.) számú határozata 1. pontja alapján támogatásban részesített civil szervezetek beszámolóit.

Civil szervezetek2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)

 

1.Nagycsaládosok Országos Egyesülete 300.000,- Ft
2.Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete450.000,- Ft
3.Anyahajó Egyesület400.000,- Ft

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására

Sz-85/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 80/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-85/2021. számú előterjesztésben foglalt feladatok ellátása érdekében a Bursa Hungarica munkacsoport létszámát 5 főben állapítja meg. A munkacsoport tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 

Döme Zsuzsanna

Zombory Miklós

Kelemen László

Péter Lajos

Szilágyi Imre

 

A munkacsoport tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ SIKETEK SC támogatási kérelme

Sz-103/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 81/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” költségvetési sorának terhére 550.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-103/2021. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott Siketek Sport Klubja részére a curling szakosztály 2021. évi Európa bajnokság és a 2022. évi Világbajnokság felkészülési és részvételi költségeinek támogatására, 2021. október 01. és 2022. május 31. között, és felkéri polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: döntés követő 30. nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Ferencvárosi Óvodai Munkaközösség kérelme sport programok támogatására 

Sz-75/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 82/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendeletében szereplő 3412. számú előirányzat felhasználására hozott 289/2021. (V.12.) sz. önkormányzati határozattal módosított, 232/2021. (IV.16.) sz. önkormányzati határozat 5. pontjában szereplő „Nyári napközis tábori programok; Óvodai sportrendezvények; Sportágválasztó” keret terhére a kerületi óvodai sportrendezvények megrendezése érdekében az alábbi táblázat szerint:

ÓvodaTámogatásra megjelölt célTámogatási összeg
Ferencvárosi Ugrifüles óvodaUgrifüles Sportnap és sporteszközök beszerzése90.600 Ft
Ferencvárosi Méhecske óvoda2021. okt. 01-i Családi Sportnap költségeinek utólagos finanszírozása, és sporteszközök beszerzése110.600 Ft
Ferencvárosi Liliom óvodaKerületi óvodás sport-és tánctalálkozó, Családi délelőtt és sporteszközök beszerzése560.900 Ft
Ferencvárosi Napfény óvodaÓvodás játékok a Nyúldombon, Családi Sportnap és Ovi sportnap és sporteszközök beszerzése530.600 Ft
Ferencvárosi Csicsergő óvodaKerületi óvodás kerékpáros tudáspróba, családi kerékpáros tudáspróba és sporteszközök beszerzése 771.200 Ft
Ferencvárosi Epres óvodaMikulás-kupa és sporteszközök beszerzése90.600 Ft
Ferencvárosi Csudafa óvoda Sportnap és sporteszközök beszerzése201.200 Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs óvodaCsaládi Sportnap és sporteszközök beszerzése211.200 Ft
Ferencvárosi Kerekerdő ÓvodaKerekerdei sport-családi rendezvény és sporteszközök beszerzése483.100 Ft
összesen3.050.000 Ft

támogatást nyújt, egyben  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések megkötéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

Jancsó Andrea, a Bizottság tagja visszajött az ülésterembe.

 

10./ Javaslat az ESZSICB 64/2021. (IX.30.) számú valamint a KOEN 55/2021. (IX.30.) számú határozatának módosítására

Sz-109/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 83/2021. (X.13.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 64/2021. (IX.30). számú határozat 1. pontjával elfogadott pályázati felhívásban a pályázat benyújtási határidejét 2021. november 2. napjáig meghosszabbítja, valamint felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2021. október 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (9 igen, egyhangú)

Top