2021. 07.14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

14/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor képviselők

 

ESZSICB 18/2021. (VII.14.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2021. – ” Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. július 16.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

       (6 igen,1 nem, 2 tartózkodás)

Top