2021. 07.05-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egy fordulóban)

7/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 14/2021. (VII.5.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2021. sz. – „A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egy fordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2021. évi támogatási szerződés megkötésére

12/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 15/2021. (VII.5.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 12/2021. sz. – „Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2021. évi támogatási szerződés megkötésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás

10/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató

 

ESZSICB 16/2021. (VII.5.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2021. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás” című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy az előterjesztés határozat javaslatában szereplő „2021. szeptember 1. – 2023. augusztus 31 időszakra vonatkozó” szövegrész „2021. szeptember 1.-2022. augusztus 31. időszakra vonatkozó” szövegrészre módosul.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (8 igen, egyhangú)

Top