2020. 10.21-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-221/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 145/2020. (X.21.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.)fa.) és fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 2020. november 01. napjától 2021. június 30. napjáig a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal feladatátadási megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerint, és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

         (7 igen, egyhangú)

Top