2020. 10.07-én 13.00 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 121/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 180/2020. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

      (8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2-3/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 122/2020. (X.7.) sz. Visszavonta a 123/2020. (X.7.) sz. határozat

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 123/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az ESZSICB 122/2020. (X.7.) sz. határozatát visszavonja.

 

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 124/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/3/2020. sz. előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 125/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. fordulócímű – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló) 

177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 126/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-tstületnek a 177/3/2020. sz. előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 127/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Polgármester Asszony 177/2/2020. sz. módosító indítványát elfogadja.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 128/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 177/2020. sz. – ” Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                       (8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére

186/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

ESZSICB 129/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 186/2020. sz. – ” Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére„ című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására

Sz-225/2020. sz, előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 130/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-225/2020. számú előterjesztésben foglalt feladatok ellátása érdekében a Bursa Hungarica munkacsoport létszámát  5 főben állapítja meg. A munkacsoport tagjai közé az alábbi személyeket választja:

Kelemen László

Zombory Miklós

Péter Lajos

Döme Zsuzsanna

Szilágyi Imre,

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

          Magos Bence

 

A munkacsoport tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda kérelme

Sz-239/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 131/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt ,hogy az Sz-239/2020. sz. előterjesztés A.) határozati javaslatának 1. pontjában „a 2021. március 31.” helyett „a járvány helyzet elmúltáig”  szövegrész szerepeljen.

(2 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 132/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) támogatja a Ferencvárosi Méhecske Óvoda kérelmét és hozzájárul ahhoz, hogy a Ferencvárosi Méhecske Óvodával megkötésre kerülő támogatási szerződésben 2021. március 31. napjáig tartó felhasználási határidő kerüljön meghatározásra a „Családi sportnap” pályázati program megrendezésével kapcsolatban.  

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi Méhecske Óvoda képviselőjével kötendő támogatási szerződés aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

7./ Javaslat az Oltalom Karitatív Egyesület támogatására

Sz-218/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 133/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az Sz-218/2020. számú előterjesztés szerint az Oltalom Karitatív Egyesületet 1.500.000,- Ft összegű támogatásban részesíti a 2020. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

Határidő: 2020. október 7.

2.) elfogadja az Sz-218/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletében található támogatási szerződés tervezetet és felkéri Polgármester Asszonyt a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: döntést követő 30 napon belül

 

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Forgalmi rend változással kapcsolatos kérés (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 134/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Deutsh László Képviselő javaslatát, mely szerint: „Tiltsuk el a városvezetést attól, hogy a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül forgalmi rendet változtathasson.”

 

(4 igen, 1 nem 5 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 135/2020. (X.7.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-240 sz. „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” – című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, egyhangú)

Top