2020. július 29-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020. sz., 123/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 80/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2020. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)” című – előterjesztést az elhangzott módosítással együtt.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 

 (6 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)

130/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 81/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2020. sz. –Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)című – előterjesztést.”

 (3 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

118/2020. és 118/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

ESZSICB 82/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 118/2020., 118/2/2020. sz. – ” Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

         (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)

119/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 83/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 119/2020. sz. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)„ című előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)

121/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 84/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2020. sz. „Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a 2020. évi „FESZ műszer beszerzés” 3944. előirányzat felhasználására

Sz-158/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina

 

ESZSICB 85/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

 1. a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletében szereplő 3944. számú „FESZ műszer beszerzés” előirányzat terhére kerüljön támogatási szerződés megkötésre a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társasággal bruttó 20.000.000,- Ft összegben,  az alábbi orvosi eszközök és műszerek beszerzése érdekében:

– műtéti eszköz ’shaver’ (egynapos sebészet) 1 db

– csendes kabin (audiológia) 1 db

– vizsgáló lámpa (fül-orr-gégészet) 1 db

– NF sebészeti vágó készülék (gasztro-enterológia) 1 db

– kriosebészeti készülék (proktológia) 1 db

– H2 teszter (gasztro-enterológia) 1 db

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés előkészítésére és megkötésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

         (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására 

Sz-157/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna

 

ESZSICB 86/2020. (VII.29.) sz. Módosította a 315/2021. (V.21.) sz. határozat (polgármesteri döntés)

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 

 1. az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. számára nyújtott 4 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 1. a Roma Kulturális és Sport IX. KHE. számára nyújtott 2 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 1. az FTC Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés Nonprofit Kft. számára nyújtott 5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 1. az FTC Női Torna Kft. számára nyújtott 2 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 1. a Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület számára nyújtott 4,5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 1. a Ferencvárosi Szabadidős SE számára nyújtott 2,5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a 2020. évi pályázatok elbírálására

Sz-167/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 87/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a szabadidősport 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3415. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület FTE-Természet-es megújulás: Séták, túrák, táborok a ferencvárosiak egészségéért; klubdélutánok; túrák, séták; táborok; teljesítménytúrák; kapcsolatépítés; turista emlékek ápolása, környezeti nevelés; képzések 950.000,- Ft
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület Szabadidős sportrendezvények: Aput a kapuba; Családi sportnapok; Nyitott tornaterem; Sakk bajnokságok; Esztergomi nyári sporttábor; Mikulás Kupa 100.000,- Ft
Ferencvárosi Vasutas SK. Ifjúsági sportprogram az FSI-ben: Csocsó és asztalitenisz verseny; Sportnap; Sárkányhajózás és magaskötélpálya 

 

278.060,- Ft
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület Cápatábor Kunszentmiklóson: Angol – Sport tábor 7-15 éves ferencvárosi gyerekeknek 371.940,- Ft
Szervátültetettek Országos Szabadidő Sport Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülete Szervátültetettek szabadidősport tábora az Őrségben 400.000,- Ft
FTC Icehockey Utánpótlás Kft. Gyerektornák az FTC Sátras Jégpályán 400.000,- Ft
Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület Sporttal az előítéletekkel szemben: sporttábor, sportrendezvény 0,- Ft
Szőke István Alapítvány A lehetőségek sporttábora: sportrendezvény, edzések 0,- Ft

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 88/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

 1. az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3301. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.300.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
Ferenc D. Kft. gyorsító könyökdarab  300.000,- Ft
A-Z Dental Kft. fényes gyorsító könyökdarab 200.000,- Ft
Areola-Med Kft. 12 csatornás EKG kiegészítőkkel 400.000,- Ft
dr. Kiss Pál Zsolt e.v. mennyezeti LED panel 250.000,- Ft
Feriju Kft. boso ABIsystem 800.000,- Ft
Medico Centrum Bt. INR mérő, CRP mérő, spirometer 650.000,- Ft
Fog-Mű Bt. digitális panoráma rtg. 1.500.000,- Ft
Dokt-Orál Bt. digitális panoráma rtg. 1.500.000,- Ft
KIL Bt. ablak klíma, fogászati kézi műszerek 400.000,- Ft

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

   (6 igen, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 89/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

 1. az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a civil szervezetek 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3922. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 7.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
1 Anyahajó Egyesület – Anyaközpont és családi kikötő a József Attila-lakótelepen “Szülőnek lenni a József Attila lakótelepen” – Programsorozat az Anyahajóban a felelős szülővé válásért 400.000,- Ft
2 AppArt Egyesület // MáSzínház Speciális önkéntes program a MáSzínházban 300.000,- Ft
3 Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete (BUME) Macska és állatbarátságok terjesztése a gyermekek, ifjak és időskorúak között 250.000,- Ft
4 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület A (családon belüli) bántalmazás megelőzése a kerületi szakemberek képzésén keresztül 600.000,- Ft
5 Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete Köztisztaság (ingyenes kutyapiszok gyűjtőzacskó osztás), közegészségügy (állatról emberre terjedő betegségek terjedésének megállítása), kutyatartók tájékoztatása a kulturált kutyatartás érdekében, rászoruló kutyatartók segítése a Ferencvárosban, Budapest IX. kerületében. 450.000,- Ft
6 Future Stars Fc Kft. A jövő csillagaiért 0,- Ft
7 HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub Puskás kupa rádióstájfutó verseny, és a fiatalok nyári rádióamatőr táboroztatása 100.000,- Ft
8 Háttér Társaság Nyitott ajtók: befogadó és szakszerű egészségügyi ellátás az LMBTQI emberek számára a Ferencvárosban 500.000,- Ft
9 Innoratio Kutaműhely Közép-Európai Gazdasági- és Társadalomfejlesztő Közhasznú Egyesület Szomszédok – helyi közösségek a középső-ferencvárosi rehabilitációs területen 0,- Ft
10 Janet Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Minden egyes apró cselekedet számít! 0,- Ft
11 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Prevenciós foglalkozások Ferencvárosban – pedagógusok és diákok részére 750.000,- Ft
12 Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. Köztes Átmenet – interaktív prevenciós kiállítás Ferencvárosban 300.000,- Ft
13 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Az Ember annyi, amennyit másokért tesz (Szabó Magda) 0,- Ft
14 Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) A POFOSZ IX. kerületi tagszervezetének, érdekvédelmének támogatása, megemlékezések, programok tartása 100.000,- Ft
15 Nagycsaládosok Országos Egyesülete – Ludotéka Ferencvárosi Csoport “A világ is több sokkal, ha… nagy hegyekre mászunk.” (J.A.) 300.000,- Ft
16 Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület Szakmai képzés Ferencvárosban tevékenykedő, segítő munkát végző szakemberek az erőszaknak kitett nők és gyermekek támogatására, megerősítésére 250.000,- Ft
17 Patent Patriarchátust Ellenőrzők Társasága Jogvédő Egyesület Szexuális felvilágosítás és erőszak-prevenció Ferencvárosban 200.000,- Ft
18 Roma Kulturális és Sport IX. KHE Civil szervezetek pályázata 0,- Ft
19 Technológiával az Egészségért Alapítvány Digitális Prevenció Plus 0,- Ft
20 Win-Win Sportclub Gyerek kangoo a Dési Művelődési Házban 0,- Ft
21 Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Szabadidős és kulturális programok szervezése, fehér bot napi rendezvények állófogadással, havi klubnapok a kerültben élő látássérültek és hozzátartozóik számára, érzékenyítő foglalkozások a kerületi iskolákban, óvodákban 200.000,- Ft

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(6 igen, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 90/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

 1. az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az óvodai sport 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3414. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.925.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda Jobb együtt a világ: családi rendezvény 215.000,- Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda ÖKO-sziget: kirándulás  230.000,- Ft
Ferencvárosi Epres Óvoda Állatkerti kirándulás 100.000,- Ft
Ferencvárosi Epres Óvoda Mikulás kupa: versenyjátékok 40.000,- Ft
Ferencvárosi Méhecske Óvoda Családi sportnap 70.000,- Ft
Ferencvárosi Méhecske Óvoda Sportolás fejlesztő eszközökkel a Tarzan parkban: fejlesztő sport 123.000,- Ft
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Családi rendezvény-óvodások avatása: játékos verseny 307.000,- Ft
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Kerekerdei adventi vásár: játékos verseny 300.000,- Ft
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Sportrendezvény 320.000,- Ft
Ferencvárosi Liliom Óvoda Kirándulás egy lovas tanyára – Hucul Lovasudvar 300.000,- Ft
Ferencvárosi Liliom Óvoda „Így tedd rá” családi délelőtt: játékos verseny 190.000,- Ft
Ferencvárosi Napfény Óvoda Pónifarm Taksony: kirándulás 450.000,- Ft
Ferencvárosi Napfény Óvoda Családi sportnap 70.000,- Ft
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda Orczy kalandpark  100.000,- Ft
Ferencvárosi Csudafa Óvoda Sporttevékenység, sportrendezvény 110.000,- Ft

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(6 igen, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 91/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a sporteszköz beszerzés 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3412. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület Sporteszköz beszerzés 0,- Ft
FTC Női Torna Kft. Sporteszköz beszerzés 1.330.000,- Ft
FTC Icehockey Utánpótlás Kft. Sporteszköz beszerzés 1.000.000,- Ft
Szőke István Alapítvány Sporteszköz beszerzés 0,- Ft
Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület Sporteszköz beszerzés 100.000,- Ft

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3.) az ESZSICB 36/2020. (II.27.) számú határozat 1. pontját az alábbira módosítom:

 

„1./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Sorszám Támogatandó célok,

programok

Keretösszeg a program megvalósítására (bruttó)
1. Sport és szabadidős rendezvények (megbízási díjak, szerződések, rendezvények, stb…) 5.500.000,- Ft
2. Sporteszköz fejlesztés 2.430.000,- Ft
3. Egyéb sporttal kapcsolatos költségek 1.570.000,- Ft
Összesen: 9.500.000,- Ft”

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(6 igen, 1 tartózkodás)

Top