2020. július 29-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020. sz., 123/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 80/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2020. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)” című – előterjesztést az elhangzott módosítással együtt.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 

 (6 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)

130/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 81/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2020. sz. –Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)című – előterjesztést.”

 (3 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

118/2020. és 118/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

ESZSICB 82/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 118/2020., 118/2/2020. sz. – ” Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

         (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)

119/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 83/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 119/2020. sz. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)„ című előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)

121/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 84/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2020. sz. „Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a 2020. évi „FESZ műszer beszerzés” 3944. előirányzat felhasználására

Sz-158/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina

 

ESZSICB 85/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

 1. a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletében szereplő 3944. számú „FESZ műszer beszerzés” előirányzat terhére kerüljön támogatási szerződés megkötésre a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társasággal bruttó 20.000.000,- Ft összegben,  az alábbi orvosi eszközök és műszerek beszerzése érdekében:

– műtéti eszköz ’shaver’ (egynapos sebészet) 1 db

– csendes kabin (audiológia) 1 db

– vizsgáló lámpa (fül-orr-gégészet) 1 db

– NF sebészeti vágó készülék (gasztro-enterológia) 1 db

– kriosebészeti készülék (proktológia) 1 db

– H2 teszter (gasztro-enterológia) 1 db

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés előkészítésére és megkötésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

         (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására 

Sz-157/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna

 

ESZSICB 86/2020. (VII.29.) sz. Módosította a 315/2021. (V.21.) sz. határozat (polgármesteri döntés)

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 

 1. az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. számára nyújtott 4 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 1. a Roma Kulturális és Sport IX. KHE. számára nyújtott 2 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 1. az FTC Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés Nonprofit Kft. számára nyújtott 5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 1. az FTC Női Torna Kft. számára nyújtott 2 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 1. a Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület számára nyújtott 4,5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 1. a Ferencvárosi Szabadidős SE számára nyújtott 2,5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a 2020. évi pályázatok elbírálására

Sz-167/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 87/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a szabadidősport 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3415. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve2020. évi pályázati programja2020. évi pályázati támogatás
Ferencvárosi Természetbarát EgyesületFTE-Természet-es megújulás: Séták, túrák, táborok a ferencvárosiak egészségéért; klubdélutánok; túrák, séták; táborok; teljesítménytúrák; kapcsolatépítés; turista emlékek ápolása, környezeti nevelés; képzések950.000,- Ft
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú EgyesületSzabadidős sportrendezvények: Aput a kapuba; Családi sportnapok; Nyitott tornaterem; Sakk bajnokságok; Esztergomi nyári sporttábor; Mikulás Kupa100.000,- Ft
Ferencvárosi Vasutas SK.Ifjúsági sportprogram az FSI-ben: Csocsó és asztalitenisz verseny; Sportnap; Sárkányhajózás és magaskötélpálya 

 

278.060,- Ft
Ferencvárosi Kosárlabda EgyesületCápatábor Kunszentmiklóson: Angol – Sport tábor 7-15 éves ferencvárosi gyerekeknek371.940,- Ft
Szervátültetettek Országos Szabadidő Sport Turisztikai és Környezetvédelmi EgyesületeSzervátültetettek szabadidősport tábora az Őrségben400.000,- Ft
FTC Icehockey Utánpótlás Kft.Gyerektornák az FTC Sátras Jégpályán400.000,- Ft
Szőke István Labdarúgó Akadémia EgyesületSporttal az előítéletekkel szemben: sporttábor, sportrendezvény0,- Ft
Szőke István AlapítványA lehetőségek sporttábora: sportrendezvény, edzések0,- Ft

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 88/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

 1. az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3301. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.300.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve2020. évi pályázati programja2020. évi pályázati támogatás
Ferenc D. Kft.gyorsító könyökdarab 300.000,- Ft
A-Z Dental Kft.fényes gyorsító könyökdarab200.000,- Ft
Areola-Med Kft.12 csatornás EKG kiegészítőkkel400.000,- Ft
dr. Kiss Pál Zsolt e.v.mennyezeti LED panel250.000,- Ft
Feriju Kft.boso ABIsystem800.000,- Ft
Medico Centrum Bt.INR mérő, CRP mérő, spirometer650.000,- Ft
Fog-Mű Bt.digitális panoráma rtg.1.500.000,- Ft
Dokt-Orál Bt.digitális panoráma rtg.1.500.000,- Ft
KIL Bt.ablak klíma, fogászati kézi műszerek400.000,- Ft

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

   (6 igen, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 89/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

 1. az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a civil szervezetek 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3922. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 7.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve2020. évi pályázati programja2020. évi pályázati támogatás
1Anyahajó Egyesület – Anyaközpont és családi kikötő a József Attila-lakótelepen“Szülőnek lenni a József Attila lakótelepen” – Programsorozat az Anyahajóban a felelős szülővé válásért400.000,- Ft
2AppArt Egyesület // MáSzínházSpeciális önkéntes program a MáSzínházban300.000,- Ft
3Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete (BUME)Macska és állatbarátságok terjesztése a gyermekek, ifjak és időskorúak között250.000,- Ft
4Fehér Gyűrű Közhasznú EgyesületA (családon belüli) bántalmazás megelőzése a kerületi szakemberek képzésén keresztül600.000,- Ft
5Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil SzervezeteKöztisztaság (ingyenes kutyapiszok gyűjtőzacskó osztás), közegészségügy (állatról emberre terjedő betegségek terjedésének megállítása), kutyatartók tájékoztatása a kulturált kutyatartás érdekében, rászoruló kutyatartók segítése a Ferencvárosban, Budapest IX. kerületében.450.000,- Ft
6Future Stars Fc Kft.A jövő csillagaiért0,- Ft
7HA5KHC Puskás Tivadar RádióklubPuskás kupa rádióstájfutó verseny, és a fiatalok nyári rádióamatőr táboroztatása100.000,- Ft
8Háttér TársaságNyitott ajtók: befogadó és szakszerű egészségügyi ellátás az LMBTQI emberek számára a Ferencvárosban500.000,- Ft
9Innoratio Kutaműhely Közép-Európai Gazdasági- és Társadalomfejlesztő Közhasznú EgyesületSzomszédok – helyi közösségek a középső-ferencvárosi rehabilitációs területen0,- Ft
10Janet Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi EgyesületMinden egyes apró cselekedet számít!0,- Ft
11Kék Pont Drogkonzultációs Központ és DrogambulanciaPrevenciós foglalkozások Ferencvárosban – pedagógusok és diákok részére750.000,- Ft
12Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.Köztes Átmenet – interaktív prevenciós kiállítás Ferencvárosban300.000,- Ft
13Magyar Máltai Szeretetszolgálat EgyesületAz Ember annyi, amennyit másokért tesz (Szabó Magda)0,- Ft
14Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ)A POFOSZ IX. kerületi tagszervezetének, érdekvédelmének támogatása, megemlékezések, programok tartása100.000,- Ft
15Nagycsaládosok Országos Egyesülete – Ludotéka Ferencvárosi Csoport“A világ is több sokkal, ha… nagy hegyekre mászunk.” (J.A.)300.000,- Ft
16Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen EgyesületSzakmai képzés Ferencvárosban tevékenykedő, segítő munkát végző szakemberek az erőszaknak kitett nők és gyermekek támogatására, megerősítésére250.000,- Ft
17Patent Patriarchátust Ellenőrzők Társasága Jogvédő EgyesületSzexuális felvilágosítás és erőszak-prevenció Ferencvárosban200.000,- Ft
18Roma Kulturális és Sport IX. KHECivil szervezetek pályázata0,- Ft
19Technológiával az Egészségért AlapítványDigitális Prevenció Plus0,- Ft
20Win-Win SportclubGyerek kangoo a Dési Művelődési Házban0,- Ft
21Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális EgyesületeSzabadidős és kulturális programok szervezése, fehér bot napi rendezvények állófogadással, havi klubnapok a kerültben élő látássérültek és hozzátartozóik számára, érzékenyítő foglalkozások a kerületi iskolákban, óvodákban200.000,- Ft

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(6 igen, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 90/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

 1. az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az óvodai sport 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3414. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.925.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve2020. évi pályázati programja2020. évi pályázati támogatás
Ferencvárosi Kicsi Bocs ÓvodaJobb együtt a világ: családi rendezvény215.000,- Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs ÓvodaÖKO-sziget: kirándulás 230.000,- Ft
Ferencvárosi Epres ÓvodaÁllatkerti kirándulás100.000,- Ft
Ferencvárosi Epres ÓvodaMikulás kupa: versenyjátékok40.000,- Ft
Ferencvárosi Méhecske ÓvodaCsaládi sportnap70.000,- Ft
Ferencvárosi Méhecske ÓvodaSportolás fejlesztő eszközökkel a Tarzan parkban: fejlesztő sport123.000,- Ft
Ferencvárosi Kerekerdő ÓvodaCsaládi rendezvény-óvodások avatása: játékos verseny307.000,- Ft
Ferencvárosi Kerekerdő ÓvodaKerekerdei adventi vásár: játékos verseny300.000,- Ft
Ferencvárosi Csicsergő ÓvodaSportrendezvény320.000,- Ft
Ferencvárosi Liliom ÓvodaKirándulás egy lovas tanyára – Hucul Lovasudvar300.000,- Ft
Ferencvárosi Liliom Óvoda„Így tedd rá” családi délelőtt: játékos verseny190.000,- Ft
Ferencvárosi Napfény ÓvodaPónifarm Taksony: kirándulás450.000,- Ft
Ferencvárosi Napfény ÓvodaCsaládi sportnap70.000,- Ft
Ferencvárosi Ugrifüles ÓvodaOrczy kalandpark 100.000,- Ft
Ferencvárosi Csudafa ÓvodaSporttevékenység, sportrendezvény110.000,- Ft

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(6 igen, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 91/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a sporteszköz beszerzés 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3412. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2020. évi pályázati programja2020. évi pályázati támogatás
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú EgyesületSporteszköz beszerzés0,- Ft
FTC Női Torna Kft.Sporteszköz beszerzés1.330.000,- Ft
FTC Icehockey Utánpótlás Kft.Sporteszköz beszerzés1.000.000,- Ft
Szőke István AlapítványSporteszköz beszerzés0,- Ft
Szőke István Labdarúgó Akadémia EgyesületSporteszköz beszerzés100.000,- Ft

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3.) az ESZSICB 36/2020. (II.27.) számú határozat 1. pontját az alábbira módosítom:

 

„1./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

SorszámTámogatandó célok,

programok

Keretösszeg a program megvalósítására (bruttó)
1.Sport és szabadidős rendezvények (megbízási díjak, szerződések, rendezvények, stb…)5.500.000,- Ft
2.Sporteszköz fejlesztés2.430.000,- Ft
3.Egyéb sporttal kapcsolatos költségek1.570.000,- Ft
Összesen:9.500.000,- Ft”

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(6 igen, 1 tartózkodás)

Top