2020.06.29-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

93/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 59/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

”Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-t a Képviselő-testületnek a 93/2020. sz. – „Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztésbe a prioritások közé VII. elemként kerüljön be a Ferencvárosi Vasutas Sportkör sportolási lehetőségeinek megteremtése.”

(4 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

38/4/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 60/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elutasítja a 38/4/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést, az alábbi kiegészítéssel:

„A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 60%-a, amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonnyal rendelkezik 1990. január 1-e előttről. 

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 75%-a, amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonya 1990. 01.01. és 1999. 12.31. között létesült.

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 85%-a, amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonya 2000. január 1. és 2003. december 31. között létesült.

A vételár (csökkentett) forgalmi érték 90 %-a, amennyiben a bérlő a folytonos (örökölt) jogviszonya 2004. január 1. és 2007. december 31. között létesült, a vételár a (csökkentett) forgalmi érték 95 %, amennyiben a bérlő a folytonos (örökölt) jogviszonya 2007. december 31. után létesült.

A 2020. július 2-a után létesült jogviszony esetén a lakás nem idegeníthető el.”

(4 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 61/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 38/4/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy 27. § (4) bekezdése kerüljön át a 21. § (13) bekezdésébe.

(3 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására

97/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 62/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 97/2020. sz. – ”Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

4./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2018/2019 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására

96/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 63/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 96/2020. sz. – ” Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2018/2019 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúságot segítő javaslatainak támogatására

72/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 64/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 72/2020. sz. „Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúságot segítő javaslatainak támogatására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve 

105/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 65/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2020. sz. – „Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve” című– előterjesztést, azzal a kiegészítéssel hogy  kerüljön ki a beszámolóból az alábbi mondat: 

„A Felügyelő Bizottság mulasztást követett el, mivel nem hozott döntést, hogy mi történjen a képződött nyereséggel (az, hogy a jelentésben szerepel, miszerint ez az összeg a saját tőke értékét növeli, önmagában nem elegendő)”

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

A szavazásban Jancsó Andrea a Bizottság tagja nem vett részt.

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 66/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2020. sz. „Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve” című– előterjesztést.”

 (4 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

92/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 67/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 92/2020. sz. „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve” című– előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

103/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

ESZSICB 68/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 103/2020. sz. „Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról” című– előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Beszámoló a családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére, a krízishelyzetben lévők átmeneti lakhatásának megoldása érdekében végzett feladatokról

101/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Gedeon Andor igazgató

 

ESZSICB 69/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 101/2020. sz. „Beszámoló a családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére, a krízishelyzetben lévők átmeneti lakhatásának megoldása érdekében végzett feladatokról” című– előterjesztést.

 

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Javaslat az 1. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására

Sz-137/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 70/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. háziorvosi körzet működtetője, a Step By Step 96 Bt. egészségügyi szolgáltató kérelmére, hogy dr. Szíjártó Csaba László orvos az 1. sz. háziorvosi praxisba bejelentkezett amatőr sportolók részére sportorvosi tevékenységet nyújtson, szerdai napokon 11.00-13.00. óráig, a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bek. alapján, 2020. augusztus 01-től.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. háziorvosi körzet működtetője, a Step By Step 96 Bt. egészségügyi szolgáltató kérelmére, hogy dr. Szíjártó Csaba László orvos az ÁEEK EFOP „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések (EFOP 1.9.6.)” kiemelt projekt „B” komponens – Távegészségügyi módszertani központ létrehozása projekt komponens keretén belül, a telemedicinai folyamatok hazai ellátórendszerben való elterjesztésének lehetőségére irányuló, telemedicinai folyamatokat és vizsgálatokat végezzen a vizsgálati alanyok számára hétfőnként 11.00-13.00., kedden és csütörtökön 06.00-11.00. óra között, a projekt lezárásáig, 2020. augusztus 01-től.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2019. május 21. napjától 2024. május 31. napjáig a Step By Step 96 Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Szíjártó Csaba László orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletének alábbiak szerinti módosításához 2020. augusztus 01-tól: 

 

„4. sz. melléklet:

 

Rendelési idő:

 

Hétfő: 07.00-11.00.

Kedd: 15.00-19.00.

Szerda: 07.00-11.00.

Csütörtök: 15.00-19.00.

Péntek: 07.00-11.00.

 

Helyettesítés rendje: 

 1. Palkó Judit saját rendelési idejében, 1093 Budapest, Közraktár u. 24.
 2. Zentai Nándor saját rendelési idejében, 1093 Budapest, Közraktár u. 24.
 3. Schütz Anna dr. Szíjártó Csaba László rendelési idejében,1093 Budapest, Közraktár u. 24.”

 

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására

Sz-138/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 71/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 27. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Dési Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Sántha Éva orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2020. július 01-tól: 

 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Kocsis Kálmán 1098 Budapest, Dési H. u. 20.  dr. Sántha Éva rendelési idejében 

szerda: 08.00-12.00, és péntek: 08.00-12.00. között

 1. Paulik Mária 1098 Budapest, Dési H. u. 20. dr. Sántha Éva rendelési idejében 

hétfő: 08.00-12.00, kedd: 16.00-20.00., és csütörtök: 16.00-20.00. között

 1. Máté Attila 1098 Budapest, Dési H. u. 20. saját rendelési idejében”

 

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Javaslat az 5. fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására

Sz-139/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 72/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 5. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig a Bolvárydent Bt-vel és az ellátásért felelős dr. Bolváry Katalin fogorvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2020. július 01-tól: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Kerényi Hajnalka 1092 Budapest, Pipa u. 4.  saját rendelési idejében 
 2. Nyáry Zsolt 1092 Budapest, Pipa u. 4. saját rendelési idejében 
 3. Szlepák Bálint 1092 Budapest, Pipa u. 4., dr. Bolváry Katalin rendelési idejében”

 

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által koordinált 3202., valamint 3362. számú költségvetési sor felosztásának módosítására

Sz-144/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 73/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3362. számú „Esélyegyenlőségi feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Támogatandó programok, célok Keretösszeg

(Ft)

Tervezett

helyszín

Gyakoriság
9esely.hu

Cél: esélyegyenlőség kommunikációja

1.000.000,- Ft 1 alkalommal kell létrehozni, folyamatos frissítés
HEP- Fórum létrehozása

Cél: esélyegyelőségért dolgozó rendszeres szakmai találkozója

500.000, – Ft Ferencvárosi Önkormányzat Házasságkötő Terme havi egy alkalom
Tolerencia-Turné

Cél: érzékenyítés

1.500.000,- Ft iskolák, tanodák, táborok igény szerint, de havi 1 alkalom biztosan

 

Határidő: 2020. június 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges kötelezettségvállalások megtételére (szerződések megkötésére), a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb indokolt intézkedés megtételére a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 74/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-127/2020. sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

Határidő: 2020. június 29.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

Top