2020.06.29-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülés
ESZSICB 59/2020. (VI.29.) sz. 1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására
ESZSICB 60/2020. (VI.29.) sz. 2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására
ESZSICB 62/2020. (VI.29.) sz. 3./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
ESZSICB 63/2020. (VI.29.) sz. 4./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2018/2019 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására
ESZSICB 64/2020. (VI.29.) sz. 5./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúságot segítő javaslatainak támogatására
ESZSICB 65/2020. (VI.29.) sz. 6./ Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve
ESZSICB 67/2020. (VI.29.) sz. 7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve
ESZSICB 68/2020. (VI.29.) sz. 8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
ESZSICB 69/2020. (VI.29.) sz. 9./ Beszámoló a családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére, a krízishelyzetben lévők átmeneti lakhatásának megoldása érdekében végzett feladatokról
ESZSICB 70/2020. (VI.29.) sz. 10./ Javaslat az 1. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására
ESZSICB 71/2020. (VI.29.) sz. 11./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására
ESZSICB 72/2020. (VI.29.) sz. 12./ Javaslat az 5. fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására
ESZSICB 73/2020. (VI.29.) sz. 13./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által koordinált 3202., valamint 3362. számú költségvetési sor felosztásának módosítására
Top