2020. 03.11-én 13.00 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

6/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester

 

ESZSICB 40/2020. (III.11.) sz.

 

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2020. sz. – ” Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.

 

2./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésre pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

66/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 41/2020. (III.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 66/2020. sz. – ”Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésre pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása” – című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 1. pontja úgy módosul, hogy „Budapest Főváros IX. kerület Fővárosi Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft, vezető tisztségviselő (ügyvezető igazgató) megbízatásának időtartamát határozott időtartamra, 5 évre fog állapítja meg.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 42/2020. (III.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 66/2020. sz. – ”Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésre pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása” – című – előterjesztést. azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 4. pontjában az „elbírálása” szó helyett a „véleményezésére” szó kerüljön.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 43/2020. (III.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 66/2020. sz. – ”Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésre pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 4. pontjában lévő bíráló bizottság tagjai közül kerüljön ki dr. Tüttősi Zoltán személyi titkárságvezető személye.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (7 igen, 2 nem,1 tartózkodás)

 

ESZSICB 44/2020. (III.11.)

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 66/2020. sz. – ”Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésre pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 4. pontjában a bíráló bizottságban szereplő Döme Zsuzsanna alpolgármester személyét cserélje Reiner Roland alpolgármesterre.

(4 igen, 3 nem,3 tartózkodás)

 

ESZSICB 45/2020. (III.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 66/2020. sz. – „Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésre pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a  Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatására

74/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 46/2020. (III.11.) sz.

Határozat

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 74/2020. sz. – ” Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatására” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy az alapítványnak 850.000,- Ft összeg megjelölésével.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúságot segítő javaslatainak támogatására

72/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 47/2020. (III.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 72/2020. sz. – ” Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúságot segítő javaslatainak támogatására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.

 

5./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 10 millió Fa Alapítvánnyal

73/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester, Takács Krisztián képviselő

 

ESZSICB 48/2020. (III.11.)

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 73/2020. sz. „Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 10 millió Fa Alapítvánnyal” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel:

  • a megállapodás 3.1.C. pontjához a fák és cserjék szakszerű A Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein című, MSZ 12172/2019 számú szabvány szerinti ültetésének megszervezését és lebonyolítását vállalja az alapítvány.
  • a 6. pont, amely kiegészül azzal, hogy az Alapítvány köteles a pénzeszközt elkülönítetten kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, amelyek tartalmazzák a beszerzett növények származási igazolását is, egyéb iratokat az Önkormányzat vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szerv által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani.  
  • a 11. ponthoz, hogy amennyiben a fa vagy cserje az ültetést követő egy éven belül kiszárad, az Alapítvány köteles azt eltávolítani és az ültetés helyén a fát pótolni, amennyiben a fapótlás nem lehetséges, az eredeti állapotot helyreállítani. 

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a szakbizottság által koordinált költségvetési sorok felosztására

Sz-92/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 49/2020. (III.11.) Módosította a 606//2020. (XI.24.) sz. határozat (polgármesteri döntés)

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

 

1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletében szereplő 3145. számú „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

FEGYIÖK működése 2.500.000,- Ft
VIII.IFI FESZT – Ifjúsági Fesztivál 2.300.000,- Ft
VIII. Pályaválasztási Börze 2.200.000,- Ft
Ifjúsági foglalkozások: angol nyelvtanfolyam, baba-mama kézműves foglalkozás   520.000,- Ft
Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal   100.000,- Ft
Tartalék   380.000,- Ft
Összesen: 8.000.000,- Ft

Határidő: 2020. március 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletében szereplő 3357. számú „Ifjúsági és drogprevenciós feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

KEF működése 1.400.000,- Ft
VIII.FERI FESZT és Diákmunka Börze 1.400.000,- Ft
AIDS Ellenes Küzdelem Világnapi rendezvény 1.200.000,- Ft
Iskolai prevenciós foglalkozások 1.600.000,- Ft
KONKÁV Közösségi Tér és Prevenciós Műhely működése 3.000.000,- Ft
Szociálpolitikai Kerekasztal konferencia 200.000,- Ft
Tartalék 200.000,- Ft
Összesen: 9.000.000,- Ft

Határidő: 2020. március 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1-2. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges megállapodások megkötésére, a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb indokolt intézkedés megtételére a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat sporteszköz pályázat kiírására

Sz-93/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 50/2020. (III.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3412. számú során elkülönített 6.000.000,- forint keretösszegből 3.000.000.-Ft-ot egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-93/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ a sporteszköz beszerzésre benyújtott pályázatok elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 

  1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
  2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
  3. Völgyesi Attila, Humánszolgáltatási Iroda, – szabadidősporttal foglalkozó tisztviselője 
  4. Takács Zoltán (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 51/2020. (III.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-91/2020. sz. –”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye című, és a 88/2020. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója (vezető állású munkavállaló) által kezdeményezett határozatlan idejű munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésének jóváhagyására)” című előterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2020. március 11.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

Top