2020. 01.29-én 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

4/2020., 4/2-4/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

 

ESZSICB 3/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 4/2020 sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

5/2020., 5/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 4/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

19/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

 

ESZSICB 5/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 19/2020. sz. – ”A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása céljából

18/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális tanácsnok

 

 

ESZSICB 6/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 18/2020. sz. – ”Javaslat ellátási szerződés megkötésére fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása céljából” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében

33/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 7/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztés címében, szövegében és határozati javaslatában a „családon belüli erőszak” kifejezés helyett a „párkapcsolati erőszak” kifejezést alkalmazza.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 8/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök”

(3 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 9/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztés határozati javaslatának 3. pontját.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 10/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztés határozati javaslatának 4. pontját.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök”

 (4 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 11/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztés határozati javaslatának 5. pontját.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 12/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztés határozati javaslatának 6. pontját.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök”

 (9 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 13/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztés határozati javaslatának 7. pontját.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök”

 (9 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 14/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 8. pontjaként az alábbi tartalom szerepeljen:

„8.) a kijelölt lakások egy illetékes szakalapítvány vagy szakintézmény számára kerülnek átadásra.”

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ A 2. fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt

Sz-28/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 15/2020. (I.29.) sz.

Határozat

  1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján hozzájárul a 2. számú fogorvosi körzet működtetésére a HON-ORAL Bt-vel és az ellátásért felelős dr. Honffy Éva orvossal kötött feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a Dr. Nagy Judit Bt-vel és az ellátásért felelős dr. Nagy Judit orvossal megkötendő feladatellátási szerződés megkötésének időpontjától.

Határidő: új feladat-ellátási szerződés megkötésének időpontja

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  1. Az Egészségügyi Szociális és Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 2. számú fogorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, Pipa u. 4. szám alatti orvosi rendelő helyiségben a Dr. Nagy Judit Bt.-vel és az ellátásért személyesen felelős dr. Nagy Judit orvossal az Sz-28/2020. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladatellátási előszerződést köt és felkéri a polgármestert az előszerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 16/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-22/2020. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.

Határidő: 2020. január 29.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (8 igen, egyhangú)

Top