2019. 12.11-én 13.00 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására

Sz-357/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

 

ESZSICB 3/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-357/2019. számú előterjesztést elfogadja melléklete szerinti tartalommal és azzal a kiegészítéssel, hogy 

-a rendes ülések kezdési időpontja szerda 13.00 óra,

-a bizottság elnökét – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – Jancsó Andrea önkormányzati képviselő tag helyettesíti,

-a jegyzőkönyvet Torzsa Sándor, a bizottság elnöke és Zombory Miklós bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Zombory Miklós helyett Péter Lajos bizottsági tag jogosult

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság ügyrendjét elfogadja.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Torzsa Sándor bizottsági elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 4/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2019. sz. – „Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (7 igen, 1 tartózkodás )

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)

230/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 5/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 230/2019. sz. –Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)” – című előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

4./ Javaslat a Főváros Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére

222/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 6/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 222/2019. sz. – ”Javaslat a Főváros Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról” – című előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8  igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő ellátási szerződés megkötésére

221/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 7/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 221/2019. sz. – ”Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő ellátási szerződés megkötéséről” – című előterjesztést az elhangzott módosítással együtt.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

6./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása ügyében

220/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 8/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 220/2019. sz. – ”Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása ügyében” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy az Elllátási szerződés 2 évre kerüljön megkötésre.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

ESZSICB 9/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 220/2019. sz. – Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása ügyében – című előterjesztést az ESZSICB 8/2019. (XII.11.) számú határozat figyelembevételével.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

        (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

7./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására

216/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

 

ESZSICB 10/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 216/2019. sz. – ”Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve

219/2019. , 2019/2/2019. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 11/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2/2019. sz. – ”Módosító javaslat a 219/2019. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

ESZSICB 12/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2019. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést az ESZSICB 11/2019. (XII.11.) számú határozat figyelembevételével.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

9./ Javaslat az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,9. és 10. házi gyermekorvosi körzetek működtetésére kötött feladatellátási szerződések módosítására

Sz-350/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 13/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére az M2D2 Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Diczházy Andrea Ágnes orvossal kötött, 2019. november 01-től 2024. október 31-ig hatályban lévő feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontok alábbiak szerinti meghatározásához 2020. január 01-től:

„Rendelési idő:

Hétfő: 08.00 – 10.00.

Kedd: 12.00 – 14.00.

Szerda: 08.00 – 10.00.

Csütörtök: 16.00 – 19.00.

Péntek: 12.00 – 14.00.

Tanácsadás:

Szerda: 10.00 –12.00.

Csütörtök: 14.00 –16.00.

Iskola-egészségügyi ellátás: 

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17.

kedd: 08.00 –12.00. „

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

ESZSICB 14/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 2. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Sztranyák Anikó Tamara orvossal kötött, 2015. november 01-től 2020. október 31-ig hatályban lévő feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 2020. január 01-től:

„Helyettesítés rendje:

 1. Jakab Zsuzsanna, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.
 2. Solt Mária, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.
 3. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Sztranyák Anikó Tamara rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.”

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

ESZSICB 15/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 3. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Solt Mária orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontok és helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 2020. január 01-től:

„Rendelési idő:

Hétfő: 09.00 – 12.00.

Kedd: 08.00 – 10.00.

Szerda: 14.00 – 16.00.

Csütörtök: 16.00 – 18.00.

Péntek:

páros hét: 16.00 – 18.00.

páratlan hét: 08.00 – 10.00.

Tanácsadás:

Kedd: 10.00 –12.00.

Szerda: 12.00 –14.00.

Helyettesítés rendje:

 1. Sztranyák Anikó Tamara, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.
 2. Jakab Zsuzsanna, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.
 3. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Solt Mária rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.”

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8  igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

ESZSICB 16/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Külkey Orsolya orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához  2020. január 01-től:

„Helyettesítés rendje:

 1. Sztranyák Anikó Tamara, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.
 2. Csécsei Márta Éva, dr. Külkey Orsolya rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.
 3. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Külkey Orsolya rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.”

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8  igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

ESZSICB 17/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 5. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Jakab Zsuzsanna orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 2020. január 01-től:

„Helyettesítés rendje:

 1. Sztranyák Anikó Tamara, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.
 2. Solt Mária, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.
 3. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Jakab Zsuzsanna rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.”

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

ESZSICB 18/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 6. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Ravasz Ágnes orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 2020. január 01-től:

„Helyettesítés rendje:

 1. Ventilla Márta, saját rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.
 2. Harangozó Krisztina Erzsébet, saját rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.
 3. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Ravasz Ágnes rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.”

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

ESZSICB 19/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 7. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Ventilla Márta orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 2020. január 01-től:

„Helyettesítés rendje:

 1. Ravasz Ágnes, saját rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.
 2. Harangozó Krisztina Erzsébet, saját rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.
 3. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Ventilla Márta rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.”

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

ESZSICB 20/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 9. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Csécsei Márta Éva orvossal kötött, 2016. július 01-től 2021. június 30-ig hatályban lévő feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához  2020. január 01-től:

„Helyettesítés rendje:

 1. Kiss Éva, saját rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46.
 2. Külkey Orsolya, dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46.
 3. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46.”

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8  igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

ESZSICB 21/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 10. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Kiss Éva orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 2020. január 01-től:

„Helyettesítés rendje:

 1. Csécsei Márta Éva, saját rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46.
 2. Külkey Orsolya, dr. Kiss Éva rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46.
 3. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Kiss Éva rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46.”

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

10./ Javaslat a 21. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására

Sz-351/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 22/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 21. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Király Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Király Edit orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2020. január 01-től: 

„Helyettesítés rendje: 

 1. Pálvölgyi Gabriella saját rendelési idejében, 1091 Budapest, Üllői út 65-67.

 

 1. Zsoldos Noémi Emőke saját rendelési idejében, 1091 Budapest, Üllői út 65-67.

 

 1. Szuhács Dóra dr. Király Edit rendelési idejében

1091 Budapest, Üllői út 65-67.”

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8  igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

11./ Javaslat az ESZSB 154/2019. (IX.4.) sz. határozatának módosítására

Sz-352/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 23/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 

1). az ESZSB 154/2019. (IX.4.) sz. határozat 1. pontjában szereplő: „akadálymentesítési munkálatok költségeinek megelőlegezésére” szöveget az alábbiak szerint módosítja: 

„akadálymentesítési munkálatok költségeinek utólagos kifizetésére”.

2). felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása

231/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 24/2019 (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 231/2019. sz. – ”Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Sz-360/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 25/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak az – Sz-360/2019. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést Váradiné Mihály Gabriella vonatkozásában.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Torzsa Sándor

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 26/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak az – Sz-360/2019. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést Surányi Ernő és Surányi Ernőné vonatkozásában.”

(2 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

Top