2019. 12.11-én 13.00 órakor megtartott rendes ülés

2019. 12.11-én 13.00 órakor megtartott rendes ülés

ESZSICB 3/2019. (XII.11.) sz. 1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
ESZSICB 4/2019 (XII.11.) sz. 2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
ESZSICB 5/2019 (XII.11.) sz. 3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
ESZSICB 6/2019 (XII.11.) sz. 4./ Javaslat a Főváros Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
ESZSICB 7/2019 (XII.11.) sz. 5./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő ellátási szerződés megkötésére
ESZSICB 8/2019 (XII.11.) sz. 6./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása ügyében
ESZSICB 10/2019 (XII.11.) sz. 7./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására
ESZSICB 11/2019 (XII.11.) sz. 8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
ESZSICB 13/2019 (XII.11.) sz. 9./ Javaslat az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,9. és 10. házi gyermekorvosi körzetek működtetésére kötött feladatellátási szerződések módosítására
ESZSICB 22/2019 (XII.11.) sz. 10./ Javaslat a 21. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására
ESZSICB 23/2019 (XII.11.) sz. 11./ Javaslat az ESZSB 154/2019. (IX.4.) sz. határozatának módosítására
ESZSICB 24/2019 (XII.11.) sz. 12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
ESZSICB 25/2019. (XII.11.) sz. 13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Top