Népszavazás

Tisztelt Ferencvárosi polgárok!

Baranyi Krisztina polgármester, Reiner Roland alpolgármester, Árva Péter, Csóti Zsombor, Jancsó Andrea, Hidasi Gyula, dr. Mátyás Ferenc, Szilágyi Zsolt Zoltán, Takács Krisztián, Takács Máriusz Kristóf, Takács Zoltán, Torzsa Sándor önkormányzati képviselők helyi népszavazást kezdeményeztek a köztudatban  Diákvárosként bevonuló projekt átalakítása miatt, illetve ennak érdekében, hogy az Önkormányzat a  tulajdonában levő ingatlanokat se tulajdonban, se használatra ne adja át a Magyar Államnak, illetve a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványnak.

Két kérdést került volna a kerület polgárai elé:

  1. Egyetért azzal, hogy a 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat szerint kiírt nyílt, nemzetközi tervpályázaton nyertes Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Mestertervtől (Diákváros) eltérő módon és funkcióval nem valósulhat meg fejlesztés a jelenlegi önkormányzati rendelet – 20/2010 (VI.04.) Nagyvásártelep KSZT – hatálya alá eső területen?
  2. Egyetért azzal, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2021. évi LXXXI. Tv. (Fudan tv.) 3. §-ában meghatározott cél megvalósulásához az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat se tulajdonba, se használatba ne adja át a Magyar Államnak, illetve a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványnak?

Sajnos a Fővárosi Törvényszék egyik kérdést sem hitelesítette. A kérdésben az alábbi érdemi hivatalos iratok keletkeztek:

 

 

 

 

 

Top