2021. 11.16-án 9:00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ A Bizottság ügyrendjének elfogadása

Sz-148/2021. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök

 

IVB 2/2021. (XI.16.)

Határozat

Az Ideiglenes Vizsgálóbizottság elfogadja az Sz-148/2021. sz. – „Ideiglenes Vizsgálóbizottság ügyrendje” című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy az ülések kezdési időpontja 8.30 óra, valamint a jegyzőkönyv hitelesítését Takács Krisztián bizottsági tag látja el.

Határidő: 2021. november 16.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Bizottság működésének menetrendje

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök

IVB 3/2021. (XI.16.)

Határozat

Az Ideiglenes Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a soron következő rendes ülését 2021. november 30-án, 8:30 órakor tartja a következő napirendi javaslattal:

1./ az eljárás menetének ismertetése

2./ a bekért dokumentumok, videó felvétel megtekintése

3./ a meghívottak meghallgatása

4./ döntéshozatal (amennyiben a november 30-i ülésen erre nem kerül sor, a Bizottság kijelöli a következő ülésének időpontját).

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(4 igen, egyhangú)

Top