2020.06.30. – Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Jegyzőkönyv

 

MEGHÍVÓ

a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának

2020. június 30-án (kedd) 15.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.

  1. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

93/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

93_20; 93_20_M01

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

38/4/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

38_4_20; 38_4_20_M01

 

3./ Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének kérelme

95/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

95_20; 95_20_M01

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

92/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

92_20

 

5./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

103/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

103_20

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

102/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

102_20

 

7./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által koordinált 3202., valamint 3362. számú költségvetési sor felosztásának módosítására

Sz-144/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Sz_144_20

 

8./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésre

Sz-142/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Sz_142_20

 

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a KOEN 2020. évi határozatainak végrehajtásáról

Sz-131/2020. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Takács Máriusz elnök

 

Indokolás:

 

A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2020. július 2-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2020. június 25.

 

Takács Máriusz s.k.

   elnök

 

Jegyzőkönyv

Top