2020.06.29. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Zárt bizottsági ülés határozata

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 2020. június 29-én (hétfő) 15.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

                                                                         

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

93/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

93_20; 93_20_M01

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

38/4/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

38_4_20; 38_4_20_M01

 

3./ Jelentés a gazdasági társaságok jogi, gazdasági, pénzügyi átvilágításáról

104/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

104_20_z; 104_20_M01_z; 104_20_M02_z; 104_20_M03_z; 104_20_M04_z

 

4./ Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve

105/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

105_20; 105_20_M01

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

92/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

92_20

 

6./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

103/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

103_20

 

7./ Javaslat a 9. TV és a Ferencváros Újság önkormányzati alapítású nonprofit gazdasági társaság keretében való működtetésére

98/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

98_20; 98_20_M01; 98_20_M02

 

8./ 2020. évi elidegenítési címjegyzék

90/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

90_20

 

9/ Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjtételeinek meghatározására, továbbá a Kt. 265/2012. (VI. 07.) számú határozat, valamint a Kt. 124/2015. (IV. 23.) számú határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezésére

94/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

94_20; 94_20_M01; 94_20_M02

 

10./ 2020. április – május – június havi bérleti díjból eredő követelés elengedése, mérséklése

107/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

107_20_M01_z; 107_20_z

 

11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

102/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

102_20

 

12./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján

Sz-126/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_126_20_z

 

13./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdés c) pontja alapján

Sz-129/2020., Sz-145/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_129_20_z; Sz_145_20_z

 

14./Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Sz-141/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_141_20_z; Sz_141_20_z_M01

 

15./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Sz-128/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_128_20_z; Sz_128_20_z_M01

 

16./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Sz-140/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_140_20_z; Sz_140_20_z_M01

 

17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Sz-127/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_127_20_z

 

18./ Önálló képviselői indítvány (Saját vendéglátó ipari egységeink megsegítése)

Sz-113/1/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Deutsch László képviselő

113_01_20

 

Tájékoztató

1./ Tájékoztató az GKB 2020. évi határozatainak végrehajtásáról

Sz- 133/2020. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

 

Indokolás:

A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2020. július 2-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2020. június 25.

 

Takács Krisztián s.k.

elnök

 

Jegyzőkönyv

Top