2020.09.09. Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

Jegyzőkönyv

Zárt bizottsági ülés határozata

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 1. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:

1./ A Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

157/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

2./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

158/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt előterjesztés

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

160_20

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

130_2_20

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

132_20

 

6./ Alapító okiratok módosítása

140/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

140_20

 

7./ Javaslat a helyiségpályázatok elbírálására

Sz-203/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Sz_203_20_M01 Sz_203_20

 

8./ Javaslat az Aszódi-lakótelep kapcsán kiírt kulturális pályázat elbírálására

Sz-204/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Sz_204_20

Sz_204_20_M01 Sz_204_20_M02 Sz_204_20_M03

9./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására {zárt ülés}

Sz-200/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

Zárt előterjesztés

 

 

Top