2023.03.27. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2023. március 27-én (hétfő) 14.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat:
1./ Nyilatkozat az önkormányzati fenntartású járóbeteg szakrendelő állami átvételének elutasításáról
szóbeli előterjesztés

Országos Kórházi Főigazgatóság megkeresés
Országos Kórházi Főigazgatóság válasz

Előterjesztő: Jancsó Andrea, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács Zoltán, Torzsa Sándor önkormányzati képviselők
Indokolás: A meghívóban szereplő előterjesztésről a Képviselő-testület 2023. március 28-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2023. március 23.

Kállay Gáborné s.k.
elnök

Top