2021.07.05. – Városgazdálkodási Bizottság

 

 

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHIVÓ

Városgazdálkodási Bizottság 2021. július 5. (hétfőn) 09.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet elektromos rollerekkel kapcsolatos módosításáról (egyfordulóban)
9/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, Árva Péter, Takács Máriusz, önkormányzati képviselők

Indokolás:
A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2021. július 6-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2021. július 2.

Top