2021.07.05. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 2021. július 5. (hétfő) 15.00. órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslatok:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
10/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató

2./ A FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
11/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

11_21,    11_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Indokolás:
A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2021. július 6-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2021. július 2.

Top