2024.04.18. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 18-án 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről
75/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

75_24    75_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánítására, valamint új pályázat kiírására
96/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság igazgatói (magasabb vezetői) munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása
76/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021 (VII.9.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)Duplicate Működés naptár
61/2/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

61_2_24

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

5./ Ferencváros Településképi arculati kézikönyvének és Településképi rendeletének elfogadása
78/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

78_24    78_24_M01    78 24 M2 NH    78_24_M03_R1    78_24_M04_R2    78_24_M05_R3    78_24_M06_R4a    78_24_M07_R4b     78_24_M08_R5

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

6./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Helyi Építési Szabályai Szabályozási Terveiben szereplő szabályozási vonalak jogszabályi kötelezettség révén szükséges felülvizsgálata
79/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

79_24    79_2_24    79_3_24    79_24_M01    79_24_M02    79_24_M03    79_24_M04    79_24_M05    79_24_M06    79_24_M07    79_24_M08    79_24_M09     79_24_M10    79_24_M11    79_24_M12    79_24_M13    79_24_M14    79_24_M15    79_24_M16     79_24_M17    79_24_M18

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

7./ 2023. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés
80/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

80_24    80_24_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

8./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi beszámolója és üzleti jelentése
81/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

81_24    81_24_M01    81_24_M02    81_24_M03    81_24_M04    81_24_M05    81_24_M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

9./ A FEV IX. Zrt. alaptőkéjének leszállítása
82/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

82_24    82_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton, az igazgatóság elnöke

10./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
83/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

83_24    83_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Mechler András ügyvezető

11./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat általi átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
98/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

98_24

Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

12./ Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
84/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

84_24    84_24_M01_M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta ügyvezető

13./ A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
85/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

85_24    85_24_M01    85_24_M02    85_24_M03     85_24_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Polyák Béla igazgató

14./ Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról
99/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester

15./ Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása
86/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

86_24

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

16./ Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi elnökének kijelölése
87/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

87_24    87_24_M01    87_24_M02    87_24_M03    87_24_M04    87_24_M05    87_24_M06 87_24_M07    87_24_M08

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

17./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
88/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

88_24    88_24_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

18./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
89/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

89_24

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

19./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
90/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

90_24    90_24_M01_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

20./ Javaslat a dohányboltok működésére vonatkozó jogszabálymódosítás kezdeményezésére
97/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

97_24    97_24_M01

Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő

21./Javaslat „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
91/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

22./ Javaslat „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
92/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

23./ Javaslat „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására
93/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, Árva Péter elnök

24./ Önkormányzati hatósági ügyek
94/2024., 94/2/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt-nél kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatban kiadott vezetői nyilatkozatról és megfelelési tanácsadói jelentésről
95/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

95_24    95_24_M01_M03

Előterjesztő: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgatója

Budapest, 2024. április 11.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top