2023.09.12. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2023. szeptember 13-án (szerda) 16.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
179/2023., 179/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

179_23    179_2_23    179_3_23    179_23_M01    179_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020 (X.13.) számú önkormányzati rendelete módosítása (II. forduló)
165/3/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

165_3_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti- vagy tulajdonjogának megszerzésére
184/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

184_23    184_23_M01    184_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése kulturális vagy más közérdekű tevékenység céljára
185/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

185_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ A 38230/33 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére
187/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

187_23    187_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a védőnői ellátás működtetésével kapcsolatos átadásra
189/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

189_23    189_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./A „9 magazin”-nal kapcsolatos kérdések
183/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

183_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta ügyvezető

8./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-269/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_269_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Szociális alapon bérbeadott lakás elidegenítése
Sz-270/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_270_23_a    Sz_270_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-271/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_271_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
11./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése
Sz-272/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_272_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GKB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-274/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2023. szeptember 7.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top