2023.05.18. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 18-án 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása
110/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ A Ferencvárosi Liliom Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása
111/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

111_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről
109/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

109_23    109_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról
112/2023., 112/2-5/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

112_23    112_2_23    112_3_23    112_4_23    112_5_23    112_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
113/2023.,113/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

113_23    113_2_23    113_3_23    113_4_23    113_23_M01    113_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról
114/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

114_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ 2022. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés
107/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

107_23    107_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
99/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

99_2_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
117/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

117_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
37/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_2_23    37_3_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

11./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
129/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

129_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

12./ Önkormányzati kutyaürülék-gyűjtő zacskó osztási pontok létrehozása
138/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

138_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

13./ A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
118/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

118_23     118_23_M01    118_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Polyák Béla igazgató

14./ A Goldball ’94 Football Club Sportegyesület kérelmének elbírálása
119/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára
120/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

120_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

16./ Terület térítésmentes átadás (Budapest 38190 hrsz. alatti ingatlanon 918 m² nagyságú területrész
vonatkozásában)
121/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

121_23    121_23_M01    121_23_M02_M07    121_23_M08

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Megállapodás megkötése a Pápay 9. Property Kft-vel
122/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

122_23    122_23_M01    122_23_M02    122_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra
123/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

123_23    123_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
124/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

124_23    124_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

20./ Javaslat ellátási szerződés módosítására a Moravcsik Alapítvánnyal
125/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

125_23     125_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ Javaslat ellátási szerződés módosítására Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával
126/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

126_23    126_23_M01_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2023/2024. tanév)
127/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

127_23    127_2_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásának elfogadására
128/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

128_23    128_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

24./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatójának kérelme
135/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

135_23    135_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

25./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása
141/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

141_23    141_23_M01_M05

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

26./ Javaslat Duna-parti kijárat létesítésére a Haller János kapunál
136/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

136_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

27./ Javaslat a tömbrehabilitáció felgyorsítása érdekében
137/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

137_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

28./ Javaslat az Imre utca átnevezése okán szükséges döntések meghozatalára
140/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

140_23

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

29./ Javaslat a közvilágítás helyreállítására a Haller utca 23-25. körül
116/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

116_23

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

30./ Javaslat az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) számon elfogadott békepárti határozatához való csatlakozásra és egyben elfogadására
139/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

139_23    139_2_23     139_2_23_M01

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea Ferencvárosi Fidesz Frakció frakcióvezetője

31./ Döntés összeférhetetlenség és méltatlanság megállapítása tárgyban
130/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc Házbizottság elnöke

32./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
131/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

33./ Javaslat a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására
132/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, Árva Péter elnök

34./ Önkormányzati hatósági ügyek
133/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2023. május 11.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top