2023.04.27. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 27-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Javaslat a CT diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
57/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

57_2_23

Előterjesztő: Zombory Miklós önkormányzati képviselő

2./ Javaslat egyes szociális és lakásbérbeadási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására (egy fordulóban)
79/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

79_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea, szociális tanácsnok és dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)
88/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

88_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
80/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

80_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására
97/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

97_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
99/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

99_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi beszámolója
94/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

94_23 94_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

8./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
93/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

93_23     93_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Mechler András ügyvezető

9./ Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
91/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

91_23     91_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta ügyvezető

10./ Javaslat a díjköteles várakozási övezet bővítésére a Vágóhíd utca és a Könyves Kálmán körút közötti területen
100/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

100_23    100_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója

11./ Javaslat Gladiátor VII. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap és a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata között létrejövő közhasználatot biztosító, átjárási szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére
101/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

101_23    101_23_M01    101_23_M02

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

12./ Javaslat közszolgáltatási szerződések beszámolóinak elfogadására, valamint a szerződések módosítására
85/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

85_23     85_M01_M04

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

13./ Javaslat együttműködési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a GAPS Közhasznú Alapítvánnyal
83/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

83_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok, Takács Máriusz bizottsági elnök

14./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásának elfogadására
86/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

86_23     86_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

15./ Javaslat a 2023. évi alapítványi pályázatok bírálatára
102/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

102_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

16./ Leövey Gimnáziumért Alapítvány kérelme
96/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

96_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

17./ Javaslat a KT. 63/2023. (II.16.) sz. határozatának módosítására a FESZ kapacitásátcsoportosítása tárgyában
103/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

103_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Mechler András ügyvezető FESZ KN Kft.

18./ Alapító okirat módosítása (FIÜK)
104/2023. sz. előterjesztés

104_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Ferencvárosi Polgárőr Egyesülettel
95/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

95_23     95_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ Javaslat a kerületi utasvárók kihelyezése és üzemeltetése tárgyában a JC Decaux Hungary Zrt.-vel kötött megállapodás módosítására
81/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

81_23     81_23_M01     81_23_M02     81_23_M03     81_23_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ A Budapest IX. kerület Ráday u. 11-13. I. em. 6. (hrsz: 37008/2/A/17) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
82/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

82_23_a     82_23_M01_a     82_23_M02_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22./ Javaslat a Gyáli úti MÁV-telep parkolási és a szállítás céljára kihelyezett kukatárolási rend kialakítására
106/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ Manolli Kulinária Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 85/2023. (III.8.) számú döntése ellen
98/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

98_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

24./ Javaslat az „Európa építése helyi képviselőkkel” című EU-s projekthez való csatlakozásra
87/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

87_23

Előterjesztő: Csóti Zsombor önkormányzati képviselő

25./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő elidegenítése
84/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

26./ Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
108/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

27./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
89/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

28./ Önkormányzati hatósági ügyek
92/2023., 92/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi szakmai munkájáról
78/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

78_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthona 2022. évi szakmai munkájáról
77/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

77_23     77_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt.-nél kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatban kiadott vezetői nyilatkozatról és megfelelési tanácsadói jelentésről
90/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

90_23     90_23_M01

Előterjesztő: Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgatója

4./ Tájékoztató a kerületi lakótömb rehabilitáció során érvényesítendő és megvalósítandó szociális projekt pilot tervről
105/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Molnár Margit a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója.

Budapest, 2023. április 20.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top