2023.04.26. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2023. április 26-án (szerda) 16.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
99/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

99_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi beszámolója
94/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

94_23 94_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

3./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
93/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

93_23     93_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Mechler András ügyvezető

4./ Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
91/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

91_23     91_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta ügyvezető

5./ Javaslat Gladiátor VII. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap és a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata között létrejövő közhasználatot biztosító, átjárási szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére
101/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

101_23    101_23_M01    101_23_M02

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

6./ Alapító okirat módosítása (FIÜK)
104/2023. sz. előterjesztés

104_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ A Budapest IX. kerület Ráday u. 11-13. I. em. 6. (hrsz: 37008/2/A/17) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
82/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

82_23_a     82_23_M01_a     82_23_M02_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő elidegenítése
84/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-131/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_131_23     Sz_131_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
Sz-132/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_132_23_a Sz_132_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-133/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_133_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-134/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_134_23_a     Sz_134_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-135/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_135_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Pályázat kiírása az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére, üres lakások bérleti jogának megszerzésére, a lakbér szociális alapon történő megállapításával
Sz-136/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_136_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Pályázat kiírása 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére, üres lakások bérleti jogának megszerzésére, a lakbér költségelven történő megállapításával
Sz-137/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_137_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Szociális alapon bérbe adott lakás albérletbe adása
Sz-138/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_138_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt.-nél kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatban kiadott vezetői nyilatkozatról és megfelelési tanácsadói jelentésről
90/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

90_23     90_23_M01

Előterjesztő: Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgatója

2./ Tájékoztató a GKB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-130/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2023. április 20.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top