2023.04.25. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2023. április 25-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
80/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

80_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi beszámolója
94/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

94_23     94_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

3./ Javaslat a díjköteles várakozási övezet bővítésére a Vágóhíd utca és a Könyves Kálmán körút közötti területen
100/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

100_23     100_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója

4./ Javaslat Gladiátor VII. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap és a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata között létrejövő közhasználatot biztosító, átjárási szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére
101/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

101_23     101_23_M01     101_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat a kerületi utasvárók kihelyezése és üzemeltetése tárgyában a JC Decaux Hungary Zrt.-vel kötött megállapodás módosítására
81/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

81_23     81_23_M01     81_23_M02     81_23_M03     81_23_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a Gyáli úti MÁV-telep parkolási és a szállítás céljára kihelyezett kukatárolási rend kialakítására
106/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_23     106_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat az „Európa építése helyi képviselőkkel” című EU-s projekthez való csatlakozásra
87/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

87_23

Előterjesztő: Csóti Zsombor önkormányzati képviselő

8./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2023” pályázat
Sz-144/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_144_23     Sz_144_23_M01

Előterjesztő: Árva Péter elnök

9./ Javaslat „Zöld Udvar 2023” pályázat kiírására
Sz-145/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_145_23     Sz_145_23_M01

Előterjesztő: Árva Péter elnök

10./ Javaslat a Haller park déli részének integrált parkká nyilvánítására
Sz-127/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_127_23_     Sz_127_23_M01     Sz_127_23_M02

Előterjesztők: Reiner Roland alpolgármester és Takács Máriusz önkormányzati képviselő

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató az Ecseri úti metróállomás felszíni térrendezésének tervezése során az árnyékolók zöldtetővel történő kialakításáról
Sz-123/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_123_23     Sz_123_23_M01     Sz_123_23_M02     Sz_123_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

2./ Tájékoztató Emődy Zsolt bizottsági tag úr által feltett kérdésre a Mester utca 29. sz. alatti volt hentes üzlet helyszíni bejárásával kapcsolatos javaslat ügyében
Sz-101/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_101_23     Sz_101_23_M01     Sz_101_23_M02     Sz_101_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztató fakivágásokról
Sz-148/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_148_23     Sz_148_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Tájékoztató a VIK 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-105/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2023. április 20.

Árva Péter s. k.
elnök

Top