2023.03.08. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2023. március 8-án (szerda) 14.30 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslatok:

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
59/2023., 59/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

59_23    59_2_23    59_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) sz. rendeletének módosítása
68/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

68_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ Javaslat a CT diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet megalkotására
57/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

57_23

Előterjesztő: Zombory Miklós önkormányzati képviselő

4./ Javaslat tanácsnoki pozíció létrehozására
60/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

60_23

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a PEB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-91/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök

Budapest, 2023. március 2.

Kállay Gáborné s.k.
elnök

Top