2023.03.08. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2023. március 8-án (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) sz. rendeletének módosítása
68/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

68_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ Javaslat a CT diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet megalkotására
57/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

57_23

Előterjesztő: Zombory Miklós önkormányzati képviselő

3./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
72/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

72_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Javaslat a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére
75/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

75_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásának elfogadására
62/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

62_23    62_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

6./ Javaslat tanácsnoki pozíció létrehozására
60/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

60_23

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

7./ Közösségi költségvetés: Árvácska klub kertkapcsolatának kibővítése
63/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

63_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

8./ Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2023. évi költségvetési sorok felosztására
Sz-87/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_87_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

9./ Javaslat 2023. évi pályázatok kiírására
Sz-97/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_97_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

10./ Javaslat pályázati program elszámolásának elfogadására
Sz-77/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_77_23    Sz_77_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

11./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására
Sz-89/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_89_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./Javaslat a TámogatLAK program 2023. évi támogatására
Sz-79/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_79_23    Sz_79_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Javaslat Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesület kérelmének támogatására
Sz-88/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_88_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Személyi térítési díj méltányossági kérelme
Sz-78/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_78_23_anonim

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSICB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-83/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Budapest, 2023. március 2.

Torzsa Sándor s.k.
elnök

Top