2023.02.22. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság rendkívüli ülése

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2023. február 22-én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat:

1./ Javaslat a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére
54/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

54_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Döntés a Fővárosi Szolidaritási Alap 2022 felhívására történő a „Lakhatási válsághelyzetek kezelése” című pályázat benyújtásáról
50/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

50_23    50_23_M01    50_23_M02    50_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Döntés a Fővárosi Szolidaritási Alap 2022 felhívására történő a „Ferencváros felelősségvállalása a kapcsolati erőszak áldozataiért” című pályázat benyújtásáról
51/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

51_23    51_23_M01    51_23_M02    51_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Indokolás: A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2023. február 23-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2023. február 20.

Torzsa Sándor s.k.
elnök

Top