2023.02.21. –  Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság rendkivüli ülése

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
2023. február 21-én (kedd) 15.00 órakor rendkívüli ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Mester utca tervek bemutatása
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Indokolás: A főváros megkezdte a Mester utca felújításának terveztetését. A bírálati tervek 2022. októberében elkészültek. Kérésemre a tervek bemutatásra kerülnek a Bizottság előtt. A terület fővárosi kezelésben van, így hivatalosan véleményezési jogunk sincs a tervezés során, ennek ellenére fontosnak tartom, hogy a terveket megismerjük, és arról véleményt nyilvánítson a Bizottság.

Javaslom, hogy a tervbemutatás rendkívüli bizottsági ülésen kerüljön tárgyalásra, a napirendi pont fontossága és várható időtartama miatt.

Budapest, 2023. február 13.

Árva Péter s.k.
elnök

Top